Πληροφορίες


Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών λειτουργεί με έδρα τη Χίο και με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Διευθυντής του ΠΜΣ είναι ο κ. Π. Τσάρτας, Καθηγητής του ΤΔΕ.

Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της τουριστικής παραγωγής και η ανάγκη διεπιστημονικής έρευνας σε θέματα σχεδιασμού, διοίκησης και πολιτικής διαχείρισης αυτής της παραγωγής έκαναν επιτακτική την παρουσία ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στον Τουρισμό. Το ΠΜΣ "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" παρέχει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στο σχεδιασμό, τη διοίκηση και την πολιτική τουρισμού:

Σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και στο επίπεδο της άμεσης τουριστικής-επιχειρηματικής παραγωγής.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές προσανατολίζονται κατά συνέπεια τόσο σε θέματα διοίκησης των κλάδων και υποκλάδων της τουριστικής παραγωγής, όσο και σε θέματα διοίκησης, σχεδιασμού, πολιτικής και έρευνας οργανισμών και φορέων του δημοσίου, ημι-δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη διεπιστημονική προσέγγιση. Η διάσταση αυτή διασφαλίζεται από τη συνεργασία τεσσάρων τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου:

Διοίκησης Επιχειρήσεων www.ba.aegean.gr/

Περιβάλλοντος www.aegean.gr/environment/

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας www.aegean.gr/social-anthropology/

Γεωγραφίας www.aegean.gr/Geography/

με τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών είναι η 11η Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2010

ΑΙΤΗΣΗ 2010


ΜΕΛΕΤΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou