Ιστορία


Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και πολιτική του Τουρισμού" λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 1998-99, στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του είχε διετή χαρακτήρα, αλλά από το Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001 το πρόγραμμα σπουδών αναπροσαρμόστηκε σε τρία εξάμηνα, έχοντας ως αποτέλεσμα την μονοετή παρακολούθηση μαθημάτων και μετά το πέρας αυτού την συγγραφή και εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

Ήδη από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του μεταπτυχιακού προγράμματος παρατηρείται μία συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και αναβάθμισης του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε η παρεχόμενη γνώση να συμπορεύεται με τις ραγδαίες εξελίξεις στον ερευνητικό τομέα της τουριστικής παραγωγής.

Η ανάγκη για εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα που σχετίζονται με τον τουρισμό καθώς και η υποστήριξη των Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού οδήγησαν στη δημιουργία Εργαστηρίου Τουριστικών Ερευνών και Μελετών (ΕΤΕΜ).

Παράλληλα το ΔΠΜΣ διαπιστώνοντας την έλλειψη εξειδικευμένων επιστημονικών περιοδικών για τον Τουρισμό, προχωρά στην έκδοση περιοδικού που έχει ως κύριο στόχο την διάχυση της πληροφορίας του γνωστικού αντικειμένου "Τουρισμός", έτσι ώστε να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο τόσο στην επιστημονική κοινότητα, όσο και στη μελέτη του φαινομένου του τουρισμού.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou