Ε.Τ.Ε.Μ.


Το Εργαστήριο Τουριστικών Ερευνών και Μελετών υπάγεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με έδρα τη πόλη της Χίου.
Η κύρια αποστολή του ΕΤΕΜ είναι η κάλυψη των Διδακτικών και Ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καθώς και των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέματα τα οποία εμπίπτουν στο βασικό αντικείμενο δραστηριότητας του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό.

»Σκοποί του ΕΤΕΜ
» Στόχοι του ETEM
» Επιστημονικά και Ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του ΕΤΕΜ


Οι σκοποί του ΕΤΕΜ είναι οι ακόλουθοι:

 • Η υποστήριξη Εκπαιδευτικών και Ερευνητικών αναγκών στο γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού το οποίο διδάσκεται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου καθώς και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού", το οποίο έχει ως έδρα το ίδιο Τμήμα.
 • Η εξειδικευμένη έρευνα σε αντικείμενα όπως:
  • Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
  • Τουριστική Ανάπτυξη.
  • Οικονομία του Τουρισμού.
  • Περιβάλλον και Τουρισμός.
  • Κοινωνιολογία του Τουρισμού.
  • Πληροφορική στον Τουρισμό.

Στόχοι του ETEM είναι
 • H συνεργασία με κάθε μορφής Ερευνητικά Κέντρα και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι τους συμπίπτουν με αυτούς του ΕΤΕΜ.
 • Η συνεργασία με επιστήμονες (Καθηγητές ΑΕΙ, ερευνητές, εκπαιδευτικούς, εμπειρογνώμονες κ.α.) οι οποίοι έχουν ως ειδίκευση τον Τουρισμό και οι στόχοι των ερευνητικών εργασιών τους συμβαδίζουν με αυτούς του ΕΤΕΜ.
 • Η Διοργάνωση επιστημονικών διαλέξεων, ημερίδων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων οι οποίες σχετίζονται με το βασικό αντικείμενο του ΕΤΕΜ, τον Τουρισμό.
 • Η Πραγματοποίηση δημοσιεύσεων και εκδόσεων σχετικών με τους σκοπούς και στους στόχους του ΕΤΕΜ.
 • Η Πρόσκληση Ελλήνων και Ξένων ειδικών επιστημόνων στα πλαισια των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του ΕΤΕΜ.
 • Η Παροχή υπηρεσιών στα αντικείμενα που καλύπτει το ΕΤΕΜ σε ιδιώτες και σε κάθε νομικής μορφής φορείς και οργανισμούς.

Επιστημονικά και Ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος του ΕΤΕΜ

Ορισμένα από τα κυριότερα ερευνητικά και επαγγελματικά πεδία στα οποία το ΕΤΕΜ ενεργοποιείται είναι:
 • Τουριστική Ανάπτυξη.
 • Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Μάρκετινγκ Τουρισμού.
 • Σχεδιασμός και Διαχείριση του Τουρισμού.
 • Οικονομική και Χρηματοοικονομική λειτουργία Τουρισμού.
 • Τοπική Τουριστική ανάπτυξη.
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο και Τουρισμός.
 • Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό.
 • Περιβάλλον και Τουρισμός.
 • Εναλλακτικές μορφές Τουρισμού.
 • Εκπαίδευση από Απόσταση στον Τουρισμό.
 • Τουρισμός και Πολιτισμός.
 • Οργάνωση Τουριστικών Επιχειρήσεων.
 • Δίκτυα συνεργασίας.
 • Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Πρωτοβουλίες.
 • Αειφορία/Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou