Χρονική Διάρκεια του Διδακτορικού Διπλώματος

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διδακτορικού διπλώματος του ΠΜΣ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ορίζεται σε τουλάχιστον έξη (6) διδακτικά εξάμηνα (Ν. 2083/92) από την ημερομηνία καθορισμού του θέματος. Το ανώτατο όριο εκπόνησης είναι τα δώδεκα (12) διδακτικά εξάμηνα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δίδεται παράταση του μεγίστου χρόνου για δύο (2) ακόμη εξάμηνα, ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη πρόταση της συμβουλευτικής επιτροπής και απόφαση της ΕΔΕ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μετά από έγγραφη αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα προς την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή μπορεί να δοθεί έγκριση για αναστολή σπουδών ενός (1) έτους.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou