Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Μαριάνθη Στογιαννίδου
Σπουδές
 • 1985 Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Πρόγραμμα επιμόρφωσης μεταπτυχιακών επιστημόνων για την παρακολούθηση και προώθηση του Πενταετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-87.
 • 1977-1983 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales : Aeaaeoineeu a??euia ooci Eieiuieieia?a.
 • 1976-1977 Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales: Diplome des Etudes Approfondies Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών, στο γνωστικό πεδίο "Transformations Sociales et Processus Psychosociaux" (Κοινωνικοί Μετασχηματισμοί και Ψυχο-Κοινωνικές Διεργασίες).
 • 1975-1976 Paris I - Pantheon-Sorbonne : Maitrise en Esthetique et Arts Plastiques.
 • 1970-1975 Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. : Πτυχίο Αχιτέκτονος-Μηχανικού.
Πανεπιστημιακό έργο
 • 2000- Μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για τη Θεματική ενότητα “Εισαγωγή στη Διοικητική Επιχειρήσεων και Οργανισμών” του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών "Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών".
 • 2000- Μόνιμη Eπίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία, με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και τις επιχειρήσεις».
 • 1996-2000 Eπίκουρος Καθηγήτρια επί θητεία στο ΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινωνιολογία, με έμφαση στις οικονομικές σχέσεις και τις επιχειρήσεις».
 • 1993-1996 Ειδικός επιστήμων (με βάση το Π.Δ. 407/80) σε μισθολογική αντιστοιχία Επίκουρου Καθηγητή, στο ΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 1988-1986 Ειδικός Επιστήμων (Ν. 1268, άρθρο 18), στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων (Τομέας Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Επαγγελματικό έργο
 • 1989- Συνεργάτις της ΤΕΑΜ 4 ΕΠΕ, εταιρίας συμβούλων-μηχανικών. Αντικείμενο της συνεργασίας είναι η εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων στους τομείς της ανάπτυξης, χωροταξίας, αξιολόγησης επιπτώσεων πολιτικών και προγραμμάτων κλπ.
 • 1986-1996 Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, ΕΕΤΑΑ ΑΕ., Τεχνικός Σύμβουλος της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μου με την ΕΕΤΑΑ, ήμουν υπεύθυνη των Τμημάτων Τοπικής Ανάπτυξης και Αστικής Ανάπτυξης. Ενδεικτικά αντικείμενα εργασίας: Εκπόνηση και επίβλεψη εκπόνησης και υλοποίησης τοπικών αναπτυξιακών προγραμμάτων, σύνταξη “οδηγών” για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς της (για τη διάγνωση της τοπικής οικονομίας στον αγροτικό τομέα, την υποστήριξη των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων κλπ.), δημιουργία Αναπτυξιακών Συνδέσμων, κατάρτιση πτυχιούχων ΑΕΙ για την ανάληψη ρόλου Συμβούλου Ανάπτυξης κλπ.
 • 1985-1986 Συνεργάτις του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ, για την παρακολούθηση του 5ετούς Προγράμματος Οικονομικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης 1983-87, στο νομό Θεσσαλονίκης.
 • 1984-1985 Συνεργάτις του Υπουργείου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, για την παρακολούθηση της Επιχείρησης Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης στο Νομό Θεσσαλονίκης.
 • 1983-1984 Μέλος ερευνητικού προσωπικού σε ερευνητικά προγράμματα και αυτοτελής εκπόνηση μελετών. Παραθέτω ενδεικτικά:
  - Integrated Environmental Study of Prespa National Park, Greece (χρηματοδότηση: Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – επιστημονική υπεύθυνη: Μ. Πυροβέτση, Α.Π.Θ.).
  - Βιομηχανοποίηση, Περιφερειακή Αγορά Εργασίας και Παραγωγικές Επενδύσεις Μεταναστών σε Περιφερειακή Περιοχή: η περίπτωση της Θράκης (επιστημονικοί υπεύθυνοι: G. Lienau, Παν. Munster, Α. Λαγόπουλος, Α.Π.Θ.)
  - Ανάπλαση Περιοχής Καλαμίτσας στην Καβάλα, ΔΕΠΟΣ.
 • 1982-1978 Υπουργείο Δημοσίων Εργων.
Δημοσιεύσεις
Βιβλία – Αρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές – Πρακτικά Συνεδρίων
 1. Urbanisation et Integration Sociale. La Transformation d/un Milieu Paysan en Milieu Ouvrier, (Aooeei?i?coc eae Eieiuiee? Ieiee?nuoc. I iaoao?ciaoeoiuo aiuo aanioeeiy ?aneaUeeiioio oa anaaoeeu), These de Doctorat, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1982, oae. 255.
 2. "La Fin des Villes. Mythe ou Rιalitι?", βιβλιοπαρουσίαση στο Πόλη και Περιφέρεια - Εκδοση Μελετών του Χώρου, τεύχος 7, Θεσσαλονίκη, Μάιος-Αύγουστος 1983, σελ. 171-180.
 3. "Κρατικός Παρεμβατισμός, Κοινωνικές Ανάγκες και Λαϊκή Συμμετοχή", στο περιοδικό Θέσεις, τεύχος 8, Αθήνα, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1984, σελ. 55-73.
 4. "Η Καπιταλιστική Πόλη και η Αναπαραγωγή της Εργασιακής Δύναμης" στο περιοδικό Θέσεις, τεύχος 11, Αθήνα, Απρίλιος-Ιούνιος 1985, σελ. 97-111.
 5. "A la Peripherie des Villes Greques: developpement economique et ideologie de la modernisation" ooi Culture-Action des Groupes Domines. Rapports a l/Espace et Developpement Local, ed. P.-H. Chombart de Lauwe, aeauoaeo L/Harmattan , Paris 1988, oae. 119-135.
 6. "Διαδικασίες οικονομικής αναδιάρθρωσης και γυναικεία απασχόληση στην περιφέρεια", στο Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον, Τόμος 1, "Τόπος" - Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών / Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων, 1996, σελ. 183-194.
 7. "Κοινωνία της μη-εργασίας: Ερρηξη της εννοιολογικής κατηγορίας της εργασίας ή κρίση νομιμοποίησης του καπιταλιστικού κοινωνικού συμβολαίου;", στο Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικός Αποκλεισμός, Ιδρυμα Σ. Καράγιωργα, Αθήνα 1998, σελ. 25-35.
 8. "Πολυπολιτισμικότητα και Παγκοσμιοποίηση: Η κατασκευή της ‘Ευρώπης’ από την Ευρωπαϊκή Ενωση", στο "Εμείς" και οι "Αλλοι" - Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα, επιμέλεια Χρ. Κωνσταντοπούλου και άλλοι, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Τυπωθήτω, Αθήνα 1999, σελ.121-134
 9. "Διοίκηση και Οργάνωση: Κοινωνιολογική Ερευνα και Κοινωνική Πρακτική", στο Επιθεώρηση Διοικητικής Επιστήμης, Αφιέρωμα: Διοίκηση και Εκπαίδευση - Διοικητικές Σπουδές και Ερευνα στην Ελλάδα, τεύχος 5/1998-99, σελ. 61-71.
 10. "Dessiner de nouvelles lignes d’ exclusion en Mediterrannee: signifiants construits a propos des ‘insiders’ et des ‘outsiders’", στο Mare Nostrum – Dynamiques et mutations geopolitiques de la Mediterrannee, (υπό τη διεύθυνση του Andre-Louis Sanguin), L’ Harmattan, 2000, σελ. 255-263 (από κοινού με Κ. Χατζημιχάλη).
 11. "What kind of jobs does tourism create? Sustainability and local tourism labor market in North Aegean", Πανεπιστήμιο Αιγαίου - PRELUDE International κ. α.
>

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou