Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Σταυρινούδης Θεόδωρος
Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο:22710 – 24268 / 35013
FAX: 22710 - 35099
E-mail:tsta@aegean.gr

Σπουδές
 • Φεβρουάριος 2004, Διδακτορικό δίπλωμα στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με βαθμό «Άριστα». Τίτλος διατριβής: «Το Timeshare και οι δυνατότητες αποτελεσματικότερης επιχειρησιακής εφαρμογής του στην Ελλάδα».
 • 1990 – 1994, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πτυχίο με μέσο όρο βαθμολογίας 7,5 (Λίαν Καλώς).
Επαγγελματική Εμπειρία
 • Οκτώβριος 2006, Μέλος Σ.Ε.Π. στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 • Μάιος 2006 – σήμερα, Διδάσκων του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.
 • Φεβρουάριος 2005 – σήμερα, Λέκτορας Τουρισμού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός - Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Οκτώβριος 2001 – σήμερα, Τμήμα Διοικητικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Ιανουάριος 2000 – Οκτώβριος 2001, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός - Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού», αντικείμενο: διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, προετοιμασία, υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε έρευνες και μελέτες.
 • Δεκέμβριος 1999 – Νοέμβριος 2004, Οικονομολόγος, με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών.
Ακαδημαϊκή Διδακτική Εμπειρία
 • Ακαδημαϊκός έτος 2004 – 2005 – σήμερα, Λέκτορας Τουρισμού (Π.Δ. 407/80) στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
  1. «Ελληνική Οικονομία και Τουρισμός»
  2. «Νέες Τεχνολογίες στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων»
  3. «Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων».
 • Ακαδημαϊκός έτος 2004 – 2005 – σήμερα, Λέκτορας Τουρισμού (Π.Δ. 407/80) στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τη διδασκαλία των μαθημάτων:
  1. «Εισαγωγή στον Τουρισμό»
  2. «Οικονομικός και Φυσικός Σχεδιασμός του Τουρισμού»
  3. «Κοινωνιολογία του Τουρισμού».
 • Οκτώβριος 2006, Μέλος Σ.Ε.Π. στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Θεματική Ενότητα «Τουριστικό Μάρκετινγκ Φορέων, Οργανώσεων και Επιχειρήσεων» (Δ.Τ.Ε. 61) – Ακαδημαϊκό Έτος 2006 – 2007.
 • Μάιος 2006, Διδάσκων του Τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΙΗ’ Εκπαιδευτική σειρά). Διδασκαλία του μαθήματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».
 • Ακαδημαϊκού έτους 2004 - 2005, σειρά διαλέξεων στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» στο πλαίσιο του μαθήματος «Οικονομική του Τουρισμού».
Κορυφή σελίδας
Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών
 1. Επίβλεψη επτά (7) Διπλωματικών Εργασιών στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
 2. Επίβλεψη μιας (1) πτυχιακής εργασίας στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 3. Επίβλεψη πέντε (5) πτυχιακών εργασιών στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Λοιπή Διδακτική Εμπειρία
 • Διδακτικά έτη 1996 - 1997, 1999 – 2000 και 2000 – 2001, διδασκαλία στο Ι.Ε.Κ. Χίου στις ειδικότητες «Τουριστικού Πρακτορείου», «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» και «Γραμματέων Διεύθυνσης».
 • Σχολικό έτος 2000 – 2001, διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» στο 3ο Ενιαίο Λύκειο Χίου.
 • Νοέμβριος 1999 – Φεβρουάριος 2000, συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην «Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών γραφείων», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Aegean DOLPHIN.
 • Μάρτιος – Ιούνιος 2001, συμμετοχή ως εκπαιδευτής στο 2ο Πιλοτικό Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην «Οργάνωση και λειτουργία τουριστικών γραφείων», στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος Aegean DOLPHIN.
 • Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Σ.Ε.Κ. του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ., θεωρητικού και πρακτικού μέρους.
 • 1997 – σήμερα, εκπαιδευτής - επιμορφωτής σε θέματα Τουρισμού, Διοίκησης και Οικονομίας σε σεμινάρια κατάρτισης στα ακόλουθα Κ.Ε.Κ.:
  1. Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας
  2. Ευρωπαϊκή Καινοτομία
  3. Κ.Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αιγαίου
  4. ΞΥΝΗ
  5. Integration
  6. Praktika
  7. Όμηρος
Διαλέξεις
 • Μάρτιος 2006, διάλεξη με θέμα «Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη σε Νησιωτικούς Προορισμούς. Η σημασία της Τοπικής Ατζέντα 21» στο πλαίσιο της 18ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (Ε.Ο.Α.Ε.Ν.).
 • Φεβρουάριος 2000, διάλεξη στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα πλαίσια του μαθήματος «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».
Διατριβές

Σταυρινούδης Θ., (2004) «Το Timeshare και οι Δυνατότητες Αποτελεσματικότερης Επιχειρησιακής Εφαρμογής του στην Ελλάδα». Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Κορυφή σελίδας

Ερευνητικές Μονογραφίες

Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Βατζάκα Α., Γκούμας Α., Κυριακάκη Α., (2006) «Τοπική Ατζέντα 21 για δύο νησιά του Νοτίου Αιγαίου (Πάρος και Κως)». Δίγλωσση έκδοση στα πλαίσια του προγράμματος "Innovation for Sustainable Tourism and Services in the South Aegean – ISTOS".

Βιβλία - Συγγραφική δραστηριότητα

Σταυρινούδης Θ., Παπαγεωργίου Σ., Μαλτέζου Ε., Λαλούμης Δ., (2003) «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. (Έπειτα από κρίση).

Άρθρα σε συλλογικούς τόμεις με κρίση
 • Tsartas P., Stavrinoudis Th., (2006) «European enlargement. Opportunities and threats for the Greek tourism and the Greek tourism enterprises», στο Γετίμης Π., (εκδ.) «Ευρωπαϊκή διεύρυνση και Ελλάδα: απασχόληση, επιχειρηματικότητα και διασυνοριακά δίκτυα» (υπό δημοσίευση).
 • Σταυρινούδης Θ., Παπαγεωργίου Σ., Μαλτέζου Ε., Λαλούμης Δ., «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Έκδοση Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 2003.
Άρθρα σε συλλογικούς τόμους
 • Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Στογιαννίδου Μ., (2004) «Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως τουριστικοί προορισμοί: ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης», στο «Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές», Εκδόσεις Gutenberg.
 • Σταυρινούδης Θ., Κούτουλας Δ., (2006) «Διαχρονική εξέλιξη και στρατηγικές κατευθύνσεις ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού σε συνθήκες διεθνούς επέκτασης και γιγάντωσης των Ευρωπαίων tour operators», στο «Οικονομικά συστήματα, αναπτυξιακές πολιτικές και στρατηγικές των επιχειρήσεων στην εποχή της πλανητικής αγοράς». Έκδοση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Στογιαννίδου Μ., (2004) «Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές ως τουριστικοί προορισμοί: ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης», στο «Στρατηγικές ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές». Εκδόσεις Gutenberg.
Συμμετοχή με εισήγηση σε συνέδρια με κρίση
 • Konstantopoulos N., Stavrinoudis Th., (2006) "The Business Beliefs - Values System in Greek Tourism Market. The Believes’ Level on Tourist Problems". 24th EuroCHRIE Congress "In search of excellence for tomorrow’s tourism, travel and hospitality". (Υπό δημοσίευση).
 • Tsartas P., Gkoumas A., Stavrinoudis Th., (2006) "Seeking for change and sustainability in tourism management. Evaluating the opinion of professional stakeholders regarding local tourism development. The case of Paros, Greece". 24th EuroCHRIE Congress "In search of excellence for tomorrow’s tourism, travel and hospitality". (Υπό δημοσίευση).
 • Stavrinoudis Th., (2005) "An Integrated Development of Cruise Industry with Timeshare in the Northeast Mediterranean Region. Potential and Future Prospects in Greece and Turkey". International Congress on Costal and Marine Tourism. Developments, Impacts and Management. November 15 – 18, 2005, Cesme – Turkey. Dokuz Eylul University – Oregon State University.
 • Stavrinoudis Th., (2000) "The Impact of Timeshare on the Tourist Development of Specific Destinations". International Scientific Conference "Tourism on islands and specific destinations", Chios, December 14 – 16, 2000. University of the Aegean, Interdepartmental Program of Post Graduate Studies in "Tourism Planning, Management and Policy".
 • Tsartas P., Stavrinoudis Th., (2000) "Archaeological – Historic Groupings and Cultural Tourism: Semantic Boundaries, Management Issues and Promotion Models". International Conference "Archeology and environment in the Dodecanese: research and cultural tourism". Rhodes, November 2 – 4, 2000. University of the Aegean, Department of Mediterranean Studies.
 • Tsartas P., Stavrinoudis Th., (2000) "Tourism and Leisure: Relations and Future Trends". First International Conference on "Tourism, recreation and leisure". Athens, August 24 – 25, 2000. Research Institute for Tourism.
Κορυφή σελίδας
Συμμετοχή με εισήγηση σε εθνικά συνέδρια με κρίση
 • Τσάρτας Π., Σταυριούδης Θ., (2006) "Ευρωπαϊκή Διεύρυνση. Ευκαιρίες και απειλές για τον Ελληνικό τουρισμό και τις Ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις". Διακρατικό Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος "Hermes". Ρόδος, 6 Μαΐου 2006.
 • Λαγός Δ., Σταυρινούδης Θ., (2005) «Αξιοποίηση των Ολυμπιακών υποδομών για ανάπτυξη παράκτιων τουριστικών δραστηριοτήτων». 3ο Πανελλήνιο συνέδριο «Διαχείριση και βελτίωση παράκτιων ζωνών». 21 – 24 Νοεμβρίου 2005, Αθήνα. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Λιμενικών Έργων.
 • Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., Στογιαννίδου Μ., (2003) «Οι Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές ως Τουριστικοί Προορισμοί: Ζητήματα Οργάνωσης και Διαχείρισης». Επιστημονικό συνέδριο «Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης», 20 – 21 Νοεμβρίου 2003, Λέσβος. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήματα Περιβάλλοντος και Γεωγραφίας.
Άρθρα σε διεθνή περιοδκά με κρίση
 • Stavrinoudis Th., (2006) "Advantages, opportunities and policy guidelines concerning the development of Timeshare combined with cruises in Greece and Turkey". In "Tourism in Marine Environments". (Υπό δημοσίευση).
 • Stavrinoudis Th., "Timeshare, the reasons of its unsatisfactory growth in Greece". (Υπό κρίση στο περιοδικό "Tourism Today").
Άρθρα σε εθνικά περιοδκά με κρίση
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Οι αδυναμίες της επιχειρησιακής εφαρμογής του Timeshare στην εγχώρια αγορά φιλοξενίας». Στο «Τουριστική Επιστημονική Επιθεώρηση». (Υπό δημοσίευση).
 • Τσάρτας Π., Σταυρινούδης Θ., «Η εφαρμογή των αρχών της Τοπικής Ατζέντα 21 για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη λιγότερο ευνοημένων περιοχών. Η περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους». (Υπό κρίση στο περιοδικό «Τόπος»).
Άρθρα στον ημερήσιο τύπο
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Ο τουρισμός αλλάζει». ΤΑ ΝΕΑ – Ανοιχτό MBA, Β’ κύκλος, Τεύχος 24, 31.07.2006.
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των τουριστικών επιχειρήσεων». ΤΑ ΝΕΑ – Ανοιχτό MBA, Β’ κύκλος, Τεύχος 24, 31.07.2006.
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Tour Operator: «κατασκευαστές» πακέτων διακοπών». ΤΑ ΝΕΑ – Ανοιχτό MBA, Β’ κύκλος, Τεύχος 24, 31.07.2006.
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Η Χρονομεριστική Μίσθωση». ΤΑ ΝΕΑ – Ανοιχτό MBA, Β’ κύκλος, Τεύχος 27, 21.08.2006.
Εκπαιδευτικά Εγχειρίδια
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων». Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο για τους Σπουδαστές της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης.
 • Stavrinoudis Th., (2005) "Management of Tourism Enterprises", European Program "Enhancing Regional Academic Cooperation in the Mediterranean: Development of Postgraduate Curriculum for Hospitality and Tourism Studies".
 • Σταυρινούδης Θ., Εκπαιδευτικές σημειώσεις για τις ειδικότητες «Τουριστικού Πρακτορείου», «Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων» και «Γραμματέων Διεύθυνσης» στο Ι.Ε.Κ. Χίου κατά τα διδακτικά έτη 1996 - 1997, 1999 – 2000 και 2000 – 2001.
Κορυφή σελίδας
Μελέτες
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Μελέτη των τουριστικών τάσεων και της εξέλιξης του κλάδου των τουριστικών γραφείων στην ελληνική και παγκόσμια αγορά. Εντοπισμός των ποιοτικών χαρακτηριστικών των σύγχρονων τουριστικών γραφείων».
 • Σταυρινούδης Θ., (2006) «Διάγνωση αναγκών, εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων του κλάδου σε νέες τεχνολογίες, διερεύνηση προσαρμογής της ομάδας στόχου και ανάπτυξη του επαγγελματικού profile του «ταξιδιωτικού συμβούλου».
 • Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Σταυρινούδης Θ., (2005) «Μελέτη για την ανάπτυξη του ειδικού προϊόντος Wellbeing and Pampering στην Κύπρο από την εφαρμογή των στόχων του στρατηγικού σχεδίου τουρισμού Κύπρου 2003 – 2010».
 • Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Σπιλάνης Ι., Σταυρινούδης Θ., (2002) «Μελέτη Τουριστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».
 • Ζαχαράτος Γ., Τσάρτας Π., Λαγός Δ., Σταυρινούδης Θ., (2001) «Μελέτη Αλλοδαπού Τουρισμού». Στα πλαίσια του προγράμματος για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ε.Ο.Τ.
Αναφορές σε εργασίες του Θ. Σταυρινούδη

Αναφορές στη δημοσίευση: Σταυρινούδης Θ., (2004) «Το Timeshare και οι Δυνατότητες Αποτελεσματικότερης Επιχειρησιακής Εφαρμογής του στην Ελλάδα». Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 • Τριανταφυλλίδου Φ., (2005) «Πώληση οργανωμένων ταξιδιών. Συγκριτική μελέτη θεσμικών πλαισίων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, σ. 26 – 27 και 446.
 • Τασιανά Φ., (2005) «Η χρονομεριστική μίσθωση (Timeshare) στην Ελλάδα». Διπλωματική εργασία για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, σ. 4, 16 – 18, 25, 51, 54, 56, 58, 61 – 62, 82 – 83, 119 – 122, 157.
Ερευνητική δραστηριότητα
 • Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής πραγματοποίηση έρευνας, με ερωτηματολόγιο, στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο Timeshare στην Ελλάδα.
 • Συμμετοχή στην Ομάδα Εργασίας Α1 για τη διερεύνηση του θεσμικού πλαισίου τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα, στα πλαίσια του Forum Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
 • European Project "Competitiveness and employment promotion in the tourist agencies sector through the employees and the entrepreneurs adaptation in the new working requirements of the tourist field".
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MEDOCC «Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης».
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Innovation for Sustainable Tourism and Services in the South Aegean – ISTOS".
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα " Harnessing Employment, Regional Mobility and Entrepreneurship in South – Eastern Europe - HERMES".
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, «Ανάπτυξη ηγετικών και διοικητικών προσόντων ιδιοκτητών και στελεχών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων».
 • Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα DEMOS (Democratic Participation in Urban Governance).
 • Ερευνητικό πρόγραμμα Aegean DOLPHIN (από απόσταση εκπαίδευση). Επεξεργασία εκπαιδευτικού υλικού, εκπαίδευση – επίβλεψη τμήματος των εκπαιδευομένων.
 • Συμμετοχή στον εμπλουτισμό της βάσης δεδομένων για την ελληνική ξενοδοχεία της περιόδου 1924 -1994.
 • Ερευνητικό πρόγραμμα «Διερεύνηση των επιπτώσεων από την τελωνειακή ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία στα νησιά του Αιγαίου».
 • Συμμετοχή στην επιμέλεια του τόμου «Η επιχείρηση στην αυγή του 21ου αιώνα». Έκδοση Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Αιγαίου.
Κορυφή σελίδας
Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
 • Tourismos
 • 24th EuroCHRIE Congress "In search of excellence for tomorrow’s tourism, travel and hospitality
Μέλος σε οργανωτικές και επιστημονικές επιτροπές συνεδρίων
 • Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Τουρισμός σε Νησιωτικές Περιοχές και Ειδικούς Προορισμούς», Χίος, 14 – 16 Δεκεμβρίου 2000. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
 • Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Sustainable Tourism Development and the Environment", Χίος, 2 – 5 Οκτωβρίου 2003. Διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
Εμπειρία, πλην διδακτική, στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτηση
 • Συντονιστής ενεργειών κατάρτισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο Κ.Ε.Κ. «Εταιρεία Έρευνας και Επικοινωνίας».
 • Μέλος του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.
 • 1997 – 2001, συνεργασία με το Κ.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην προετοιμασία, οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Συμμετοχή σε επιστημονικές - επαγγελματικές ενώσεις
 • Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.
 • Μέλος της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
 • Μέλος του Balkan Association for Tourism Education and Research.
 • Μέλος της Ερευνητικής Μονάδας Ελλάδος του Διεθνούς Συμβουλίου Αθλητικού Τουρισμού.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou