Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Μαριάννα Σιγάλα
Μαριάννα Σιγάλα E - mail : m. sigala@ aegean. gr
Προσωπικό website :
http://www.ba.aegean.gr/m.sigala

BSc Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Pg Dipl in Business Analysis (University of Lancaster), MSc in Tourism Management and PhD in Information & Communication Τechnologies and in Hospitality Operations Management (University of Surrey)

Η Δρ. Σιγάλα έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει διδάξει σαν καθηγήτρια στα Πανεπιστήμια του Westminster (London) και Strathclyde (Glasgow) όπως επίσης και σαν επισκέπτης καθηγήτρια σε πανεπιστήμια και ξενοδοχειακές σχολές της Γαλλίας, της Κύπρου, της Ισπανίας, της Ιταλίας και του Ιράν. Παράλληλα ασχολείται με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο του ξενοδοχειακού και του τουριστικού μάνατζμεντ τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σαν ειδικός ερευνητής ή σαν επιστημονικός υπεύθυνος σε περισσότερα από δέκα διεθνή ερευνητικά προγράμματα στον χώρο του τουρισμού, του μάνατζμεντ νέων τεχνολογιών και της τουριστικής εκπαίδευσης.

Το ερευνητικό και επιστημονικό της έργο αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό επιστημονικών δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως επίσης και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο πλούσιο συγγραφικό της έργο περιλαμβάνονται δύο βιβλία στα αγγλικά: (α) Information & Communication Technologies in Tourism & Hospitality: applications and management; και (β) Global Cultural Tourism: management, implications and cases. Υπήρξε κεντρική ομιλήτρια (keynote speaker) σε περισσότερα από δέκα διεθνή συνέδρια και είναι μέλος της κριτικής επιστημονικής επιτροπής 15 διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Είναι τακτικό μέλος πολλών ελληνικών και ξένων επιστημονικών εταιριών και ενώσεων όπως:
 • European Council for Hospitality, Restaurant & Institutional Education (EuroCHRIE)-Πρόεδρος, μέλος του διοικητικού συμβουλίου & της εκτελεστικής επιτροπής
 • International Council for Hospitality, Restaurant and Institutional Education (I-C.H.R.I.E.) – Μέλος του διοικητικού συμβουλίου
 • IFITT (International Federation of IT in travel and Tourism) –Director of Membership και μέλος του διοικητικού συμβουλίου
 • Association for Information Systems (AIS) - Τακτικό μέλος
 • Hellenic Association for Information Systems (HeAIS)–(Τακτικό μέλος, Publicity Officer)
 • International Association of Scientific Experts in Tourism (A.I.E.S.T.)–Τακτικό μέλος
 • European Operations Management Association (EUROMA) - Τακτικό μέλος
Κυριότερες δημοσιεύσεις
 1. SIGALA, M., Airey, D., Jones, P. & Lockwood, A. (2001). Multimedia use in the UK tourism and hospitality sector; Training on skills and competencies, Information Technology and Tourism, Vol. 4(1), p. 31-39.
 2. SIGALA, M., Lockwood, A. & Jones, P. (2001). Strategic implementation and IT: Gaining competitive advantage from the hotel reservation process. International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 17 (3), p. 364-371.
 3. SIGALA, M. (2002). The impact of multimedia on employment patterns in Small and Medium Hospitality and Tourism Enterprises (SMTHEs) in UK. Information Technology and Tourism, Vol. 4 (3/4), p. 175 – 189.
 4. SIGALA, M. (2002). Developing competitive e-commerce strategies: implications for the hotel sector. Tourism Today, No. 2, p. 27 - 41.
 5. SIGALA, M. (2002). The evolution of Internet Pedagogy: Benefits for tourism and hospitality education. Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education, Vol.1, No.2, p. 29 – 45.
 6. SIGALA, M. (2002). Internet and the Virtual Marketspace: Implications for building competitive e-commerce strategies in the hospitality industry. Journal of Hospitality and Tourism Management, Vol. 9, No. 2, p. 207 – 216
 7. Christou, E. & SIGALA, M. (2002). Conceptualising the measurement of service quality and TQM performance for hotels: the HOSTQUAL model. Acta Touristica, Vol. (14), No. 2, pp. 140 – 169.
 8. SIGALA, M. (2003). Competing in the Virtual Marketspace: a strategic model for developing e-commerce in the hotel industry. International Journal of Hospitality Information Technology, Vol. 3, No. 1, pp. 43 – 60.
 9. Κορυφή σελίδας

 10. SIGALA, M. (2003). Cross-cultural understanding in tourism and hospitality education: reflecting on experiences gained by teaching abroad. HOSTEUR., Vol. 12, No. 1, pp. 5 - 9
 11. SIGALA, M. & Baum, T. (2003). Trends and issues in tourism and hospitality higher education: Visioning the future. Tourism and Hospitality Research. The Surrey Quarterly Review , Vol. 4, No. 4, pp. 367 - 376
 12. SIGALA, M. & Christou, E. (2003). Enhancing and complementing the instruction of tourism and hospitality courses through the use of on-line educational tools. Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol. 15, No. 1, pp. 6 – 16.
 13. SIGALA, M. (2003). The Information & Communication Technologies productivity impact on the UK hotel sector. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 23, No. 10, pp. 1224 – 1245.
 14. SIGALA, M. (2003). Developing and Benchmarking Internet Marketing Strategies in the Hotel Sector in Greece. Journal of Hospitality & Tourism Research, Vol. 27, No. 4, pp. 375 – 401.
 15. Paraskevas, A. & SIGALA, M. (2003). Teaching Hospitality & Tourism Management: A matter of style. Journal of Teaching in Travel & Tourism, Vol. 3, No. 4, pp. 1 – 18.
 16. SIGALA, M. (2003). Internet heritage and cultural tourism under virtual construction: implications for online visitors’ experiences and interpretation management. Tourism Today, No. 3, pp. 51 - 67.
 17. SIGALA, M. (2003). Integrating and exploiting Information and Communication Technologies (ICT) in restaurant operations: implications for restaurant productivity. Journal of Foodservice Business Research, Vol. 6, No. 3, pp. 55 - 76
 18. SIGALA, M. (2004). Using Data Envelopment Analysis for measuring and benchmarking productivity in the hotel sector. Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 16, No. 2/3, 39 – 60.
 19. SIGALA, M. (2004). The ASP-Qual model: measuring ASP service quality in Greece. Managing Service Quality, Vol. 14, No 1, pp. 103 – 114
 20. SIGALA, M., Airey, D., Jones, P. & Lockwood. (2004) A. ICT Paradox lost? A stepwise Data Envelopment Analysis methodology. Journal of Travel Research, Vol. 43, p. 180 – 192.
 21. SIGALA, M. (2004). Reviewing the profile and behaviour of Internet users: research directions and opportunities in tourism and hospitality. Journal of Travel and Tourism Marketing, Vol. 17, No (2/3), pp. 93-102.
 22. SIGALA, M. (2004) Investigating the factors determining e-learning effectiveness in tourism and hospitality education. Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol. 16, No. 2, pp. 11 - 21.
 23. Folinas, D., Vlachopoulou, M., SIGALA, M. & Manthou, V. (2004). Modeling the e-volution of supply chain: cases and best practices. Internet Research: Electronic Networking Applications and Policy, Vol. 14, No. 4, pp. 274 – 283.
 24. SIGALA, M., Jones, P., Lockwood, A. & Airey, D. (2005). Productivity in Hotels: A Stepwise Data Envelopment Analysis of Hotels' Rooms Division Processes. The Service Industries Journal, Vol. 25, No. 1, pp. 61 - 81
 25. SIGALA, M. & Sakellaridis, O. (2004). Web users’ cultural profiles and e-service quality: internationalization implications for tourism websites. Information Technology and Tourism, Vol. 7, No. 1, pp. 13 - 22
 26. SIGALA, M. (2004). Collaborative Supply Chain Management in the airline sector: the role of GDS. Advances in Hospitality and Leisure, ISBN: 0-7623-1158-4.
 27. SIGALA, M. (2005, in press). Integrating Customer Relationship Management in Hotel Operations: managerial and operational implications. International Journal of Hospitality Management
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou