Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Οδυσσέας Σακελλαρίδης
Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο: 2271035000, 6944304035
FAX: 2271035099
E-mail:osak@aegean.gr

Σπουδές
 • Πτυχίο Μαθηματικού, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1977
 • Diplome des Etudes Approfondies (DEA) στην επιστημονική περιοχή "Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών", Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne και Institut National Polytechnique de Grenoble, 1980. Τίτλος του DEA: "Generation automatique de compilateurs PL croises".
 • Διδακτορικό δίπλωμα στην επιστημονική περιοχή "Συστήματα και Δίκτυα Υπολογιστών", Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint-Etienne και Institut National Polytechnique de Grenoble, 1983. Τίτλος της διδακτορικής διατριβής: "Conception d'une station de travail APL et de son Unite de Gestion Memoire"
Διδακτική Εμπειρία
Τα ειδικότερα θέματα που σημειώνονται στις ακόλουθες επιστημονικές περιοχές έχουν διδαχθεί τα τελευταία 15 χρόνια, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, στα πλαίσια προπτυχιακών ή /και μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και σε εκπαιδευτικούς κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Γλώσσες προγραμματισμού: APL, Basic, FORTRAN 77, Pascal, Ada, C.
 • Εισαγωγικά μαθήματα: Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον προγραμματισμό των υπολογιστών, Μικροϋπολογιστές και Μικροεπεξεργαστές, Αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων, φιλικά περιβάλλοντα προγραμματισμού και διαλόγου.
 • Θεωρητικά μαθήματα: Δομές δεδομένων και αλγόριθμοι, μεταγλωττιστές, θεωρία γραμματικής και μετάφρασης, θεωρία γλωσσών προγραμματισμού, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
 • Εφηρμοσμένα μαθήματα: Λειτουργικά συστήματα, MS-DOS, UNIX, συστήματα αυτοματισμού γραφείου, βάσεις δεδομένων, φύλλα υπολογισμών, παραθυρικά περιβάλλοντα διαλόγου, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Υπερμέσα-Πολυμέσα, Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό και τον Ελεύθερο Χρόνο.
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
 • Κύρια αντικείμενα: Γλώσσες και συστήματα προγραμματισμού APL, Συστήματα πολυμέσων και υπερμέσων, Εκπαίδευση από απόσταση και εκπαιδευτικό - πολυμορφικό λογισμικό, χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον Τουρισμό, αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.
 • Δευτερεύοντα αντικείμενα: Τεχνητή Νοημοσύνη και Συστήματα Εμπειρογνωμόνων, Οργάνωση Υπηρεσιών Πληροφορικής, Συστήματα αυτοματισμού γραφείου.
Δημοσιεύσεις
 • Διδακτικά εγχειρίδια : Θεωρία, εργαστήρια και εργασίες APL, Εισαγωγή στη χρήση και τον προγραμματισμό των υπολογιστών, Θεωρία γραμματικής και μετάφρασης, Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τουρισμό, Εισαγωγή στα λειτουργικά συστήματα (μετάφραση-επιμέλεια).
 • Μελέτες και ερευνητικό έργο: Γλώσσες PL για μικροεπεξεργαστές, αρχιτεκτονική θεωρητικής μηχανής επεξεργασίας εγγράφων, διδασκαλία Πληροφορικής σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, μελέτες σχεδιασμού, υλοποίησης και διαχείρισης πληροφορικής υποδομής Υπολογιστικών Κέντρων και εργαστηρίων, σταθμοί εργασίας APL και περιβάλλοντα διαλόγου, πολυεπεξεργαστικές αρχιτεκτονικές για μηχανές APL , μελέτες προγραμμάτων σπουδών στην Πληροφορική και την Τεχνητή νοημοσύνη, οργάνωση υπηρεσιών Πληροφορικής σε Πανεπιστημιακό επίπεδο, οργάνωση και διαχείριση πολύγλωσσων αρχείων βοήθειας σε αλληλεπιδραστικές εφαρμογές, μέθοδοι και μοντέλα δικτυακής επικοινωνίας εκπαιδευτικών εφαρμογών πολυμέσων, χρήση των Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και στον Τουρισμό...
 • Κορυφή σελίδας
Συμμετοχές σε επιστημονικές εκδηλώσεις
 • Αρκετές συμμετοχές σε Συνέδρια "AFCET-Informatique" και "AFCET-Journees d'etudes" (Γαλλία, 1980-1983).
 • Διεθνές Συμπόσιο Υπολογιστών (Λονδίνο, 1981).
 • IEEE MELECON 83 (Αθήνα, 1983).
 • Συνέδριο Τεχνολογιών Πληροφορίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, Αθήνα 1987).
 • Συνέδριο UNISTEL (Γαλλία, 1987).
 • Συνέδριο IFIP με θέμα: "Τα παιδιά και ο αιώνας της Πληροφορίας" (Σόφια, Βουλγαρία, 1987).
 • Συνέδριο μικροϋπολογιστικών συστημάτων (Πάτρα, 1988).
 • Συμμέτοχές σε διάφορα συνέδρια της ΕΠΥ.
 • EuroLOGO 95 (Αθήνα, 1995).
 • Συμμέτοχές σε διάφορα Συνέδρια και Συμπόσια που κατά καιρούς έχει οργανώσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Επαγγελματική εμπειρία
 • APL Expert από το 1981.
 • Τακτικό μέλος των οργανισμών IEEE και ACM.
 • 1985-1987: Ειδικός Επιστήμονας Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • 1987-...: Οργάνωση, υλοποίηση, συμμετοχή και Επιστημονικός συντονισμός πολλών επιμορφωτικών σεμιναρίων είτε του Πανεπιστημίου
 • Αιγαίου, είτε σε συνεργασία με κρατικούς ή ιδιωτικούς φορείς (ΕΛΚΕΠΑ, Νομαρχίες, ΕΕΔΕ, Control Data,...).
 • 1987-1992: Επίκουρος Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • 1992-...: Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • 1993-1997: Επισκέπτης Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής.
 • 1995-1996: Διευθυντής Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 1997-…: Επιστημονικός Υπεύθυνος προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1998: Αναπληρωτής Προέδρου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 1998-2000: Μέλος της Γ.Σ., Τμήμα Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2000-…: Συντονιστής και μέλος ΣΕΠ, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • 2002: Αντιπρόεδρος Ελληνικού Δικτύου εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης.
 • 2002: Διευθυντής Ερευνητικού Εργαστηρίου «Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Πολυμορφική και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Κατάρτιση» (ΙΡΙΣ), Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • 2003-2005: Πρόεδρος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.
 • 2003-2005: Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Πρόγράμματος Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou