Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Γεώργιος Οικονομάκης
Τηλέφωνο: 22710-35168
Fax 22710-35099, 22710-35199
E-mail: geconomakis@ba.aegean.gr

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Πάντειο Πανεπιστήμιο (Μάστερ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διδακτορικό στην Πολιτική Οικονομία)

ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού Θέσεις.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
Εργασιακή θεωρία της αξίας, θεωρία των τιμών στο Κλασικό και Νεοκλασικό θεωρητικό σύστημα, τρόποι παραγωγής, κοινωνικές τάξεις, οικονομική ανάπτυξη, οικονομικές κρίσεις.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

ΒΙΒΛΙΑ
 1. Γ. Μηλιός, Γ. Οικονομάκης και Σ. Λαπατσιώρας, Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000.
 2. Γ. Η. Οικονομάκης, Ιστορικοί Τρόποι Παραγωγής, Καπιταλιστικό Σύστημα και Γεωργία. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 2000.
 3. Θ. Β. Παλάσκας, Γ. Η. Οικονομάκης (συνεργασία Μαρία Μαρκάκη, Δημήτρης Σωτηρόπουλος), Ποσοτικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης - Ασκήσεις και Εφαρμογές. Κριτική, Αθήνα, 2000.
 4. Γ. Η. Οικονομάκης, Καπιταλισμός και Γεωργία. Μαρξιστικός Όμιλος Οικονομικών και Κοινωνικών Μελετών / Ρωγμή - Έντυπο 4, Αθήνα, 2000.
 5. J. Milios, D. Dimoulis and G. Economakis, Karl Marx and the Classics. An essay on value, crises and the capitalist mode of production. Ashgate, Aldershot - Burlington USA – Singapore – Sidney, 2002.
 6. Γ. Μηλιός, Δημήτρης Δημούλης και Γιώργος Οικονομάκης, Η Θεωρία του Μαρξ για τον Καπιταλισμό: Πλευρές μιας θεωρητικής και πολιτικής ρήξης. Νήσος, Αθήνα, 2005.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
 1. G. E. Economakis and J. Milios, Bukharin, N. I. in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 1, p. 105-107, 2001.
 2. G. E. Economakis and J. Milios, Historical School, German in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 2, p. 686-687, 2001.
 3. G. E. Economakis, Land reform in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 2, p. 901-902, 2001.
 4. G. E. Economakis, Malthus, Thomas Robert (1766-1834) in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 2, p. 967-969, 2001.
 5. J. Milios and G. E. Economakis, Marxian Economics in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 2, p. 995-1004, 2001.
 6. G. E. Economakis, Underconsumption in: Encyclopedia of International Political Economy. R. J. Barry Jones editor. Routledge, London – New York, Vol. 3, p. 1620-1621, 2001.
 7. Γ. Η. Οικονομάκης, Ζητήματα Καπιταλιστικής Ανάπτυξης: Η 6η Ολομέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ και η σημασία της οικονομικής ανάλυσης του Παντελή Πουλιόπουλου. Στο συλλογικό τόμο: Παντελής Πουλιόπουλος: Παλαιοί και νέοι μελετητές συζητούν για τον θεωρητικό του ελληνικού τροτσκισμού. (Επιμέλεια Δημήτρης Α. Κατσορίδας). Παρασκήνιο, Αθήνα, σελ. 97-125, 2003.
 8. Κορυφή σελίδας
ΑΡΘΡΑ
 • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
  1. Γ. Η. Οικονομάκης, Το ζήτημα της καπιταλιστικοποίησης του Αγροτικού Τομέα (Με αφορμή την "Έκθεση Σπράου" για τη Γεωργία), Μέρος 1: Αναζητώντας τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής επί του γεωργικού εδάφους, Θέσεις 65, σελ. 57-74 (1998).
  2. Γ. Η. Οικονομάκης, Το ζήτημα της καπιταλιστικοποίησης του Αγροτικού Τομέα (Με αφορμή την "Έκθεση Σπράου" για τη Γεωργία), Μέρος 2: Ταξικοί και οικονομικοί όροι της μη-καπιταλιστικοποίησης της γεωργίας, Θέσεις 66, σελ. 75-98 (1999).
  3. Γ. Η. Οικονομάκης, «Έκθεση Σπράου» για τη Γεωργία: Ένας ύμνος στο μικρό πολυδραστήριο αγροτικό νοικοκυριό, Θέσεις 67, σελ. 89-102 (1999).
  4. Γ. Μηλιός και Γ. Οικονομάκης, Σημειώσεις για τη Μαρξική Οικονομική Θεωρία, Θέσεις 68, σελ. 121-150 (1999).
  5. Γ. Η. Οικονομάκης, Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής και Μάνατζερς, Ουτοπία 37, σελ. 145-166 (1999).
  6. Γ. Η. Οικονομάκης, Ερμηνείες του Καπιταλιστικού Συστήματος και Πολιτική Στρατηγική, Θέσεις 70, σελ. 35-115 (2000).
  7. Γ. Οικονομάκης, Mea Culpa (?), Θέσεις 71, σελ. 161-166 (2000).
  8. Γ. Η. Οικονομάκης, Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής και Πρόσοδος της Γης: Όψεις της Μαρξικής Θεωρίας στο έδαφος της ανάλυσης των Σμιθ και Ρικάρντο, α΄ μέρος, Θέσεις 72, σελ. 113-133 (2000).
  9. Γ. Η. Οικονομάκης, Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής και Πρόσοδος της Γης: Όψεις της Μαρξικής Θεωρίας στο έδαφος της ανάλυσης των Σμιθ και Ρικάρντο, β΄ μέρος, Θέσεις 73, σελ. 109-136 (2000).
  10. Γ. Μηλιός, Γ. Οικονομάκης και Σ. Λαπατσιώρας, Η Μαρξική Θεωρία της Αξίας, Θέσεις 73, σελ. 57-88 (2000).
  11. Γ. Οικονομάκης και Μ. Μαρκάκη, Της Προσφοράς και της Ζήτησης. Τιμή και Κλαδική Ισορροπία στη Νεοκλασική Οικονομική Ανάλυση, Μέρος Ι: Νόμος και τιμή, Θέσεις 75, σελ. 23-54 (2001).
  12. Γ. Οικονομάκης και Μ. Μαρκάκη, Της Προσφοράς και της Ζήτησης. Τιμή και Κλαδική Ισορροπία στη Νεοκλασική Οικονομική Ανάλυση, Μέρος ΙΙ: Ευσταθής και ασταθής ισορροπία στη νεοκλασική ανάλυση, Θέσεις σελ. 76, 95-134 (2001).
  13. G. E. Economakis, Capitalist Mode of Production and Ground Rent: aspects of Marxist Theory starting from Smith and Ricardo’s Analysis, Beitrage zur Marx-Engels-Forschung, Neue Folge, p. 160-199 (2001).
  14. Σ. Λαπατσιώρας και Γ. Οικονομάκης, Εις μνήμην…, Θέσεις 79, σελ. 11-51 (2002).
  15. J. Milios & G. Economakis, Zur Entwicklung der Krisentheorie aus dem Kontext der Reproduktionsschemata bei Tugan-Baranovskij und Bucharin [Η ανάπτυξη της Θεωρίας των Κρίσεων με βάση το Πλαίσιο των Αναπαραγωγικών σχημάτων από τον Τουγκάν-Μπαρανόφσκι και τον Μπουχάριν.] Εισήγηση στην επιστημονική συνάντηση με τίτλο Neue Erkenntnisse zum Kapital [Νέα Συμπεράσματα αναφορικά με το Κεφάλαιο], Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, Σεπτέμβριος 2000. Διοργάνωση Berliner Verein zur Forderung der MEGA-Edition e.V. Δημοσίευση Beitrage zur Marx-Engels-Forschung, Neue Folge, p. 160-184 (2002).
  16. G. E. Economakis, On Absolute Rent: Theoretical Remarks on Marx’s Analysis, Science & Society, Vol. 67, Num. 3, p. 339-348 (2003).
  17. Γ. Οικονομάκης και Δ. Σωτηρόπουλος, Εμπόρευμα και Χρήμα: Ο Μαρξ αντιμέτωπος με τους κλασσικούς, Θέσεις 84, 109-135 (2003).
  18. G. E. Economakis, M. S. Markaki, P. G. Michaelides J. G. Milios, A. Belegri-Roboli and A. Xenaki, The ex-Soviet and Russian Tanker and Cargo Fleet’s Magnitude (1975-2001), East - West: journal of economics and business, Vol. VI, No 2, p. 89-122 (2003).
  19. Δ. Μπελαντής και Γ. Οικονομάκης, Πολιτική Βία, Ηγεμονία και Πάλη των Τάξεων, Μέρος Πρώτο: «Τρομοκρατία», πόλεμος και «εμπόλεμοι», Ουτοπία 57, σελ. 153-167 (2003).
  20. Δ. Μπελαντής και Γ. Οικονομάκης, Πολιτική Βία, Ηγεμονία και Πάλη των Τάξεων, Μέρος Δεύτερο: Αριστερά, κράτος και δημοκρατία, Ουτοπία 58, σελ. 163-184 (2004).
  21. G. Economakis and J. Milios, “Third Persons” and Reproduction: A Note to R. Luxemburg’s Critique of Marx’s Reproduction Schemes, Rethinking Marxism Vol. 16, Num. 2, p. 215-224 (2004).
  22. G. E. Economakis and D. P. Sotiropoulos, Modes of Production, Commodity and Money: A plan of study, Journal of Applied Economics and Management, Vol. 2, No 1, p. 93-118 (2004).
  23. P. Michaelides, G. Economakis, and D Lagos, Clustering Analysis Methodology for Employment and Regional Planning in Greece, IASME Transactions, issue 5, vol. 2, July 2005, p. 750-757.
  24. G. E. Economakis, Definition of the Capitalist Mode of Production: A Re-examination (with application to non-capitalist modes of production, History of Economics Review, No. 42 (Summer 2005), p. 12-28.
  25. Γ. Οικονομάκης, Λ. Μαρούδας και Ο. Κυριακίδου, Το ελληνικό Πανεπιστήμιο στην εποχή των νεοφιλελεύθερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, Θέσεις, τ. 94, Ιανουάριος – Μάρτιος 2006, σελ. 25-66.
  26. Γ. Οικονομάκης και Δ. Σωτηρόπουλος, (2006) Οι μισθοί στον Μαρξ: Μια διερεύνηση όψεων της μαρξικής προβληματικής στο «Κεφάλαιο», Θέσεις τ. 95 Απρίλιος – Ιούνιος 2006, σελ. 109-125.
  27. G. E. Economakis, Some thoughts on the Law of Demand and Supply in Labour (Classical and Marxian) Theory of Value, Beitrage zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge, υπό δημοσίευση.

 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές
  1. Γ. Η. Οικονομάκης, Καπιταλιστικός Τρόπος Παραγωγής χωρίς Εργατική Τάξη; Εισήγηση στον κύκλο συζητήσεων: Για ποια «ανάπτυξη»; Προς το «τέλος της εργασίας»; 6ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο: Προβλήματα Σοσιαλισμού - Εξουσία και Κοινωνίες στη «Μεταδιπολική» Εποχή. Χανιά 25-27 Αυγούστου 2000. Διοργάνωση Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Δήμος Χανίων. Δημοσίευση στο σχετικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου, εκδ. Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα, σελ. 141-167 (2001).
  2. Δ. Λαγός, Ι. Καλιγιαννάκης, Γ. Οικονομάκης και Π. Μιχαηλίδης, Περιφερειακή Διάρθρωση της Απασχόλησης στην Ελλάδα (1991-2001): Μια Εμπειρική Διερεύνηση. Εισήγηση στο 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες». Πρέβεζα, 3-4 Ιουνίου 2004. Διοργάνωση Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής. Δημοσίευση στο σχετικό τόμο πρακτικών του συνεδρίου, εκδ. ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα 03-04/06/2004, σελ. 491-514.
  3. P. Michaelides, G. Economakis and D. Lagos, Strategic Regional Planning and Regional Employment in Greece: A Clustering Analysis Approach. Εισήγηση σε D.IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Athens, July 12-14 2005. Σε CD ROM.
  4. P. Michaelides, G. Economakis, J. Milios, L. Maroudas, and V. Aggelis, Growth, Technological Change and Output Gap in Russia. Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο της European Association for Evolutionary Political Economy Proceedings of the 17th Annual International Conference, Bremen, 10-12 November 2005. Σε CD ROM και στο internet: www.eaepe.org
  5. O. Kyriakidou, L. Maroudas and G. Economakis, The effects of educational reforms on Universities’ structural configurations and on Academic identities. Εισήγηση στο 2nd Workshop on the Process of Reform of University Systems. UNIVERSITY AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVENESS: WHICH LINK? Venice, Fondazione Cini 4-6 May 2006. Σε CD ROM
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou