Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη
Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο: 22510 71593
E-mail: v.moutafi@sa.aegean.gr

Aκαδημαϊκή και διοικητική εμπειρία
 • Επίκουρη Καθηγήτρια (μόνιμη) του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Επιστημονική Υπεύθυνητου ΠΜΣ «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις» του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας
 • Επιστημονική Υπεύθυνητου προγράμματος PYTHAGORAS «Γυναικεία Εργασία στις οικογενειακές, συνεταιριστικές και ατομικές επιχειρήσεις στον τουρισμό: Οι περιπτώσεις της Μυκόνου και της Λέσβου»
Προπτυχιακές σπουδές
Queens College of the City University of New York, USA. B.A. στην Κοινωνική-Πολιτισμική Aνθρωπολογία.

Μεταπτυχιακές σπουδές
Graduate School of the City University of New York, USA. M.A. και Ph.D στην Κοινωνική-Πολιτισμική Ανθρωπολογία.

Επιστημονικές εταιρίες (μέλος)
 • American Anthropological Association
 • Society for the Anthropology of Europe
Συντακρικές επιτροπές / επιτροπές κριτών
Resource Editor for Annals of Tourism Research. Referee for the Journal of Modern Greek Studies.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα
Διαδιακασίες μετασχηματισμού στις οποίες υπόκεινται οι νησιωτικές μικρο-κοινωνίες. Πολιτισμικές αλλαγές και διαχείριση των τοπικών ταυτοτήτων. Ανθρωπολογία του Τουρισμού. Ταξίδια, τουριστικός λόγος και αναπαραστάσεις του εαυτού και του «άλλου». Ο μετασχηματισμός της πολιτισμικής παραγωγής σε τουριστικό προϊόν. Εναλλακτικές μορφές τουρισμού (ακαδημαϊκός, πολιτιστικός και αγροτικός τουρισμός). Τοπική ταυτότητα, πρακτικές της κληρονομιάς, προϊόντα προέλευσης (μαστίχα Χίου) και καταναλωτικές πρακτικές.

Διδακτορική Διατριβή (αδημοσίευτη)
1990 Τourism on Samos: Implications for Marriage, Dowry and Women’s Status. City University of New York, σελ. 442.

Κορυφή σελίδας

Βιβλία
Γαλανή- Μουτάφη, Βασιλική, 2002, Οι Έρευνες για τον Τουρισμό στην Ελλάδα και την Κύπρο: Μια Ανθρωπολογική Προσέγγιση. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.

Άρθρα
 1. Galani-Moutafi, Vasiliki, "A Regionally Distinctive Product and the Construction of Place Identity: The Case of Chios Mastiha", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 15, No. 1, pp. 19-38. Summer 2004.
 2. Galani-Moutafi, Vasiliki, "Tourism Research on Greece: A Critical Overview", Annals of Tourism Research, Vol. 31, pp. 157-179, 2004.
 3. Galani-Moutafi, Vasiliki, "Representing the Self and the Other: American College Students in Mytilene, Greece", Journeys: The International Journal of Travel and Travel Writing, Vol. 2, No. 1, pp. 88-113, 2001.
 4. Galani-Moutafi, Vasiliki, "The Self and the Other: Traveler, Ethnographer, Tourist", Annals of Tourism Research, Vol. 27, No. 1, pp. 203-224, 2000.
 5. Βασιλική, Γαλανή-Μουτάφη, «Προίκα και κοινωνικο-οικονομικός μετασχηματισμός στη Σάμο κατά τον 19ο αιώνα», Εθνολογία, τομ. 4, pp. 31-66, 1996.
 6. Βασιλική, Γαλανή-Μουτάφη, «Προσεγγίσεις του Τουρισμού: το επινοημένο και το ‘αυθεντικό’», Σύγχρονα Θέματα, τομ. 55, pp. 28-39,1995.
 7. Galani-Moutafi, «From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village,» (Part One) Journal of Modern Greek Studies, Vol. 11, pp. 241-270, 1993.
 8. Galani-Moutafi, «From Agriculture to Tourism: Property, Labor, Gender and Kinship in a Greek Island Village,» (Part Two) Journal of Modern Greek Studies, Vol. 12, pp. 113-131, 1994.
Κεφάλαια σε Βιβλία
 1. Βασιλική, Γαλανή-Μουτάφη, «Αυτοαναφορικότητα στο πλαίσιο ενός διαπολιτισμικού εκπαιδευτικού εγχειρήματος: Αμερικανοί φοιτητές στη Λέσβο». Στο: Εαυτός και «Άλλος»: Εννοιλογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο, Δ. Γκέφου-Μαδιανού (επιμ.). Αθήνα: Gutenberg, σελ. 421-461, 2003.
 2. Βασιλική, Γαλανή-Μουτάφη, «Προίκα και κοινωνική οργάνωση στη Σάμο στα μέσα του 19ου αιώνα». Στο: Αντιπελάργηση. Τιμητικός τόμος στον Νικόλαο Α. Δημητρίου. Πνευματικό Ίδρυμα Σάμου «Ν. Δημητρίου». Αθήνα, σελ. 59-85, 1992.
Συνέδρια
 1. Moutafi, Vasiliki, "Natural Heritage and the Construction of a Place Image: The Example of Chios Mastiha". Aνακοίνωση στο: 2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον», Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού». Χίος 2-5 Οκτ. 2003. "CD-ROM", 2004.
Η έρευνα με θέμα: «Μαστίχα Χίου, πρακτικές της κληρονομιάς και αναπαραστάσεις της τοπικής ταυτότητας» χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Mediterranean Voices, το οποίο έχει ως βασικό του στόχο την ανάδειξη προσεγγίσεων σχετικών με τη διαχείριση της κληρονομιάς σε αστικές περιοχές της Μεσογείου.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou