Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Λεωνίδας Μαρούδας
Τηλέφωνο:2271 0 35164 – 2271 0 35315
E-mail:lmarouda@aegean.gr

Πανεπιστημιακή εκπαίδευση
Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών - ΑΣΟΕΕ, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
1976/1977 - 1981/1982

Μεταπτυχιακές σπουδές
Diplτme d' Etudes Approfondies - DEA 1983, Universitι de Paris VIII, Dιpartment d' Economie Politique
Ειδίκευση: "Systθmes et Structures"
Βαθμός: Trθs Bien
Τίτλος Διπλωματικής Μελέτης: "La Possibilitι d' Autogestion des Entreprises dans le Systθme Capitaliste", σελίδες 134
Ισοτιμία τίτλου: ΔΙΚΑΤΣΑ, αριθμός πράξης 19/362, 23/12/1988

Doctorat de 3eme Cycle, 1987
Universitι de Paris VIII, Dιpartment d' Economie Politique
Ειδίκευση: "Systθmes et Structures: Economies et Sociιtιs Contemporaines"
Βαθμός: Tres Bien
Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: "L' Evolution de l' Εxpιrience Autogestionnaire en Υougoslavie: Mythes et Rιalitιs", σελίδες 353
Ισοτιμία τίτλου: ΔΙΚΑΤΣΑ, αριθμός πράξης 19/363, 23/12/1988

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1976 – 1977: Στέλεχος του τμήματος πωλήσεων και έρευνας της αγοράς στην "ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ Α.Ε.".
1985–1989: Ερευνητής και επιστημονικός συνεργάτης στο 'Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών.
1990–1994: Επιστημονικός συνεργάτης της Ελληνικής Επιτροπής Ανατολής-Δύσης του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.
1990: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
1990-1994: Διδάσκων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 407/1980 στην αντίστοιχη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή
1994-1999: Επίκουρος Καθηγητής
1999-2002: Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής
2002- : Αναπληρωτής Καθηγητής

Αυτόνομο Διδακτικό Έργο
Προπτυχιακό Επίπεδο
 • Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων Β’ (Υποχρεωτικό)
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων (Υποχρεωτικό)
 • Οικονομική - Διοίκηση Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων
 • Διοίκηση - Οργάνωση Επιχειρήσεων Α’ (Υποχρεωτικό)
 • Θεωρία της Οργάνωσης
 • Διεθνής Διοίκηση
Μεταπτυχιακό Επίπεδο
Από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1999-2000, διδάσκω στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού».
 • Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στον Τουριστικό Τομέα
 • Ειδικά Θέματα Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων
Από το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005, διδάσκω στο «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-M.B.A.».
 • Διοίκηση Αθρώπινου Δυναμικού
 • Κορυφή σελίδας
Διοικητικό - Ακαδημαϊκό Εργο
Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών: του ΤΔΕ: «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων-M.B.A.» (2003-)
Μέλος της Επιτροπής Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (1991-1998 και 2001-)
Υπεύθυνος της Επιτροπής Διεθνών Διαπανεπιστημιακών Ανταλλαγών ERASMUS - SOCRATES (1995 - 1998)
Υπεύθυνος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης (1996- )
Λοιπές δραστηριότητες
 • Επιβλέπων Καθηγητής στην εκπόνηση τεσσάρων Διδακτορικών Διατριβών.
 • Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών:"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού".
 • Επίβλεψη Μεταπτυχιακών Διατριβών στο ΔΠΜΣ :"Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού".
 • Επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών στο ΤΔΕ
 • Συμμετοχή σε θεσμικές επιτροπές και ad hoc ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ακαδημαϊκών και διοικητικών θεμάτων του Τ.Δ.Ε.
 • Μέλος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακό)
Από το ακαδημαϊκό έτος 2001-2002, είμαι συντονιστής και διδάσκω την θεματική ενότητα «Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων», στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων».

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ερευνητική Μονογραφία:

Λεωνίδας Μαρούδας (1989),Η Διαμόρφωση και η Λειτουργία του Συστήματος της Αυτοδιαχείρισης στη Γιουγκοσλαβία, Έκδοση του Ιδρύματος Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, σελίδες 317.

Βιβλία:

Κ. Λαμπρόπουλος, Λ. Μαρούδας (1992), Η Επιχειρηματική Προσέγγιση στις Αγορές των Βαλκανικών Κρατών και στην Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών, έκδοση του Συνδέσμου Αποφοίτων Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών, εκδ. Κριτική, Αθήνα 1992, σελίδες 149.

Επιμέλειες Βιβλίων:

 • Λ. Μαρούδας, Χ. Τσαρδανίδης (1995), Οι Ελληνο – Βουλγαρικές Σχέσεις. Σύγχρονες Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις, Έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα , σελίδες 408.
 • Λ. Μαρούδας, Χ. Τσαρδανίδης (1999), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις της Μετάβασης, Έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Εξάντας, Αθήνα, σελίδες 353.
 • Β. Αγγελής, Λ. Μαρούδας (2006), Οικονομικά Συστήματα, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Στρατηγικές των Επιχειρήσεων στην Εποχή της Πλανητικής Αγοράς, Έκδοση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μελέτες προς Τιμήν του Καθηγητή Σ. Μπαμπανάση, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, (υπό έκδοση).
 • Κορυφή σελίδας
Άρθρα σε Βιβλία και Συλλογικούς Τόμους με Κριτές:
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1988), "Οι ιδιομορφίες του συστήματος αυτοδιαχείρισης της Γιουγκοσλαβίας", Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη, Αφιέρωμα στο τριήμερο συμπόσιο "Μορφές Σοσιαλιστικού Μετασχηματισμού: Διεθνείς Εμπειρίες", Νο 1-2, Ιανουάριος – Φεβρουάριος, σελ. 123 - 133.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1991), "Η αυτοδιαχειριζόμενη οικονομία", στο Στέργιος Μπαμπανάσης, Οι Επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη: Μορφές, Οργάνωση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικτές Επιχειρήσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 86-89.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1991), "Οι Αυτοδιαχειριζόμενες Επιχειρήσεις", στο Στέργιος Μπαμπανάσης, Οι Επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη: Μορφές, Οργάνωση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικτές Επιχειρήσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 183-207.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1991), "Το Οικονομικό και Θεσμικό Πλαίσιο 'Ιδρυσης και Λειτουργίας των Μικτών Επιχειρήσεων στη Σοβιετική Ενωση", στο Στέργιος Μπαμπανάσης, Οι Επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη: Μορφές, Οργάνωση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μικτές Επιχειρήσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 262-286 και σελ. 299-304.
 • Λ. Μαρούδας, Χ. Τσαρδανίδης (1995), «Εισαγωγή», στο, Λ. Μαρούδας – Χ. Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Οι Ελληνο – Βουλγαρικές Σχέσεις. Σύγχρονες Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, σελ. 11 – 20.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1995), "Οι δυτικές άμεσες επενδύσεις στη Βουλγαρία", στο, Λεωνίδας Μαρούδας – Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Οι Ελληνο – Βουλγαρικές Σχέσεις. Σύγχρονες Οικονομικές και Πολιτικές Διαστάσεις, εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα , σελ. 151-183.
 • Λ. Μαρούδας, Π. Τσάρτας (1997), "Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού στα Μικρά και Απομονωμένα Νησιά του Αιγαίου: Από την Απομόνωση στην Αειφορική Ανάπτυξη", στον τιμητικό τόμο, Η Επιχείρηση στην Αυγή του 21ου Αιώνα, Έκδοση του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Χίος, σελ.201-216.
 • Λ. Μαρούδας, Χ. Τσαρδανίδης (1999), «Εισαγωγή», στο, Λ. Μαρούδας – Χ. Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις της Μετάβασης, Έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Εξάντας, Αθήνα, σελ. 9 – 20.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1999), "Διευθυντικός Πατερναλισμός και Συνδικαλιστικές Σχέσεις στις Ρωσικές Επιχειρήσεις", στο, Λ. Μαρούδας – Χ. Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις της Μετάβασης, Έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Εξάντας, Αθήνα, σελ.261 – 289.
 • G. Anastassopoulos, L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2003), "The Locational Determinants of Direct Investments in the Bulgarian Manufacturing", in, G. Petrakos, A. Kotios and D. Chionis (eds.) International and Monetary Aspects of Transition in Southeastern Europe, SEED-University of Thessaly Press, Volos, p.p. 83-98.
 • Β. Αγγελής, Λ. Μαρούδας (2006), «Εισαγωγή», στο, Β. Αγγελής, Λ. Μαρούδας (επιμέλεια), Οικονομικά Συστήματα, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Στρατηγικές των Επιχειρήσεων στην Εποχή της Πλανητικής Αγοράς, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, (υπό έκδοση).
 • Λεωνίδας Μαρούδας (2006), «Οι Καθυστερήσεις των Μισθών ως Στρατηγική Προσαρμογής και Διευθυντικού Ελέγχου στις Ρωσικές Επιχειρήσεις», στο, Β. Αγγελής, Λ. Μαρούδας (επιμέλεια), Οικονομικά Συστήματα, Αναπτυξιακές Πολιτικές και Στρατηγικές των Επιχειρήσεων στην Εποχή της Πλανητικής Αγοράς, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, (υπό έκδοση).
 • Κορυφή σελίδας
Άρθρα σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων με Κριτές:
 • L. Maroudas, P. Tsartas (1998) "Parameters of Sustainable Development and Alternative Tourism in Small and Less Developed Islands of the Aegean", Proceedings, International Congress: "Sustainable Development in the Islands, and the role of Research and Higher Education", Rhodes, 30/04-04/05/1998, PRELUDE ed., Volume 1, p.p.599-607
 • L. Maroudas, Y. Rizopoulos (1999), "Social Capital and Internal Alliances, as Adaptation Strategies of the Russian Firm", Proceedings Volume, CD – ROM ed., EAST-WEST International Conference: "European Integration and Economies in Transition", Department of Business Administration, Univ. of the Aegean, Univ. of Crete, Chios, December 16–18
 • G. Anastassopoulos, L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2000), "Determinants of Inward FDI in the Bulgarian manufacturing", Proceedings Volume, p.p. 118 – 122, EACES PARIS WORKSHOP III: "Impact of FDI and Know – How Transfer on Restructuring, Spin OFF and Networks in Eastern European and Asian Transition Economies", European Association for Comparative Economic Studies (EACES), University of Marne-La-Vallee, Research Group on International Strategies (RGIS), Marne-La-Vallee, France, June 8-9.
 • L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2000), ‘‘Links Between Interorganizational Networks and Intraorganizational Relations in the Russian Manufacturing Enterprise", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 6TH EACES Conference: "Globalisation and European Integration", European Association for Comparative Economic Studies (EACES), Universitat de Barcelona, Grup d’ Analisi Transicio Economica (G.A.T.E.), Barcelona, September 7- 9
 • L. Maroudas, A. Kyriakaki (2000), "Relations and Interactions between Local Development and Ecotourism in Small Insular Areas", Proceedings Volume, CD-ROM ed. International Conference: "Tourism on Islands and Specific Destinations", University of the Aegean, Chios, December 14 – 16
 • G. Anastassopoulos, L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2001), "The Locational Determinants of Direct Investments in the Bulgarian Manufacturing", Proceedings Volume, p.p. 352-362, International Conference: "Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe", South and East European Development Center, Univ. of Thessaly, Volos, June 1-4.
 • Y. Rizopoulos, L. Maroudas (2002), "The Russian Manufacturing Firm in an Organisational Perspective", Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Conference: "Institutional and Organisational Dynamics in the Post-Socialist Transformation", Universitι de Picardie, University of Marne-La-Vallee, European Association for Comparative Economic Studies (EACES), EAST-WEST Network, Amiens, France, January 24-25
 • L. Maroudas, D. Gouvis, A. Kyriakaki (2003), "A Conceptual Framework For Adventure Tourism Development in Mountain Communities", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 2nd International Conference: "Sustainable Tourism Development and the Environment", University of the Aegean, Chios, October 02-05
 • L. Maroudas et al. (2004), "Community Participation in Outdoor Adventure Tourism Development Process", Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Symposium: "Understanding Tourism-Theoretical Advances", Mytilini.
 • M.Sigala, L. Maroudas, P. Tsartas (2004), "In search of a collaboration quality model: futurizing the tourism supply chain", Proceedings Volume, CD-ROM ed., Annual EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: "Global Issues and Trends in the Hospitality and Tourism Industries", Ankara, Turkey: Bilkent University, School of Applied Technology and Management, Ankara, November 3 – 7.
 • G. Economakis, G. Anastassopoulos, A. Koteas and L. Maroudas (2005), "Foreign Direct Investments: An inquiry into the Bulgarian case", Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Conference: "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy", Department of Business Administration, University of the Aegean, Chios, 13-15 October.
 • L. Maroudas, O. Kyriakidou (2005), "Managerialism in and around European Universities: An Organizational Analysis", Proceedings Volume, CD-ROM ed., International Conference: "Managing Global Trends and Challenges in a Turbulent Economy", Department of Business Administration, University of the Aegean, Chios, 13-15 October.
 • E. Christou, L. Maroudas (2005), "Linking Travelers’ Trust on Airlines’ Brands with Airline Brand Loyalty", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 23rd EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference: "Facing Change in Tourism and Hospitality". Paris, France, October 26-28.
 • P. Michaelides, G. Economakis, J. Milios, L. Maroudas, and V. Aggelis, (2005), "Growth, Technological Change and Output Gap in Russia", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 17th Annual International Conference of European Association of Evolutionary Political Economy, Session on Structural and Institutional Change in Eastern Europe, Bremen, 10-12 November.
 • O. Kyriakidou, L. Maroudas, G. Economakis (2006), "The effects of institutional changes on universities’ educational-research orientations and academic identities", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 2nd Workshop on the Process of Reform of University Systems: "University and Sustainable Economic Competitiveness: Which Link?", European Institute for Advanced Studies in Management (EIASM), Fondazione Giorgio Cini, Venice, May 4-6.
 • O. Kyriakidou, L. Maroudas, A. Vacharis (2006), "Motivation Strategies and Practices in Five Star Luxury Hotels in Athens", Proceedings Volume, CD-ROM ed., 24th EuroCHRIE (European Council for Hotel, Restaurant and Institutional Education) Conference, Thessaloniki, Greece, October 26-28.
 • Κορυφή σελίδας
Άρθρα σε Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων με Κριτές:
 • Ο. Κυριακίδου, Λ. Μαρούδας (2005), «Οι επιδράσεις της εντατικοποίησης της εργασίας και του ελέγχου στην κατασκευή της επαγγελματικής ταυτότητας των πανεπιστημιακών», Τόμος Πρακτικών (υπό έκδοση), 1ο Συνέδριο Διοικητικών Επιστημόνων : «Διοικητική Θεωρία και Πράξη-Διοίκηση και Κοινωνία», Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Διοικητικό Επιμελητήριο»-Όμιλος Διοικητικών Επιστημόνων, Αθήνα, 6-7 Οκτωβρίου.
 • Γ. Οικονομάκης, Λ. Μαρούδας, Ο. Κυριακίδου (2005), «Οι αλλαγές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση: μια κριτική διερεύνηση των συντελούμενων θεσμικών μεταρρυθμίσεων στο ελληνικό Πανεπιστήμιο», Τόμος Πρακτικών (υπό έκδοση), «Η Κοινωνιολογία στην Ελλάδα Σήμερα. Προς μια Κοινωνιολογία της Σύγχρονης Ελλάδας», Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ), Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου.
Άρθρα σε Επιστημονικές Επιθεωρήσεις με Κριτές:
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1990), "Η επιστροφή των μικτών επιχειρήσεων στη Σοβιετική 'Ενωση: Κίνητρα, εμπειρίες και προοπτικές", Επιθεώρηση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Vol. 8, Νο 7, σελ. 175-198.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1992), "Αίτια και Προοπτικές του Απεργιακού Κινήματος στην ΕΣΣΔ, 1989-1991", Θέσεις, Νο 40, σελ.. 91 - 115.
 • L. Maroudas, Y. Rizopoulos (1995), "La Bulgarie dans les stratιgies d' internationalisation des Firmes occidentales", Revue d' ιtudes comparatives Est - Ouest, Vol 26, No 1, pp. 115-138.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1995), "Ανάπτυξη και εκπαίδευση στελεχών στις ρώσικες επιχειρήσεις", Αγορά χωρίς Σύνορα, Vol. 1, Νο 1, σελ.. 22-33.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1998), "Οι Ιδιαιτερότητες της Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων στις Μικτές Επιχειρήσεις: Η περίπτωση της Ρωσίας", Αγορά χωρίς Σύνορα, Vol. 3, No 4, σελ. 311-324.
 • Leonidas Maroudas (2000), "Stratιgies Managιriales et Relations de Travail pendant la Periode de Transition en Russie", Revue d’ ιtudes comparatives Est-Ouest, Vol. 31, No 1, pp. 169 – 191.
 • L. Maroudas, A. Kyriakaki (2001), «The Perspectives of Ecotourism Development in Small Islands of the South Dodecanese», Anatolia: An international Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 12, No 1, pp. 59-71.
 • Leonidas Maroudas (2001), "Organizational Changes and Human Resource Management in Post - Soviet Industrial Enterprises (1990 – 1995)", East – West Journal of Economics and Business, Vol. IV, No 1, pp.51-70.
 • L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2002), "The Russian Firm’s Organizational Links and Behaviour ", East – West Journal of Economics and Business, Vol. V, No 2, pp. 123-137.
 • L. Maroudas, D. Gouvis, A. Kyriakaki (2004), "A Community Approach to Mountain Adventure Tourism Development", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, Vol. 15, No 1, pp. 5-18.
 • L. Maroudas, P. Tsartas (2004), "Alternative Tourism and Regional Development in Greece: Management and Policy Issues", The Journal of Management Sciences and Regional Development, forthcoming.
 • P. Michaelides, G. Economakis, J. Milios, L. Maroudas, and V. Aggelis, (2004), "Growth and Technological Change in the Russian Economy: A Contribution to the Investigation of Russia’s Economic Crisis", East – West Journal of Economics and Business, Vol. VII, No 2, pp. 39-62.
 • G. Anastassopoulos, L. Maroudas, Y. Rizopoulos (2004), "An Empirical Assessment of Sectoral Determinants of FDI in the Transition Economies: Evidence from Bulgaria", Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, (International Review of Economics and Business), Vol. 51, No 4, pp. 589-608.
 • Γ. Οικονομάκης, Λ. Μαρούδας και Ο. Κυριακίδου (2006), «Το ελληνικό Πανεπιστήμιο στην εποχή των νεοφιλελεύθερων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων», Θέσεις, Νο 94, σελ. 25-66.
 • Κορυφή σελίδας
Άρθρα υπό κρίση ή σε εξέλιξη:
Y. Rizopoulos, L. Maroudas "An organizational analysis of the post-soviet manufacturing enterprise’s evolution", σε διαδικασία υποβολής.

Διατριβές:
 • Leonidas Maroudas (1983), La Possibilitι d’ Autogestion des Entreprises dans le Systθme Capitaliste, Mιmoire en D.E.A., Universitι de Paris VIII, pages 134.
 • Leonidas Maroudas (1987), L' Evolution de l' Expιrience Autogestionnaire en Yougoslavie: Mythes et Rιalitιs, Thθse de Doctorat, Universitι de Paris VIII, pages 353.
Αρθρα σε Περιοδικά:
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1986), "Η βιομηχανία ηλεκτρενέργειας στη Σοβιετική Ενωση", Πολιτικό και Οικονομικό Ισοζύγιο, Νο 11, Νοέμβριος, σελ. 40 - 42.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1987), "Χωρίς προοπτικές η γιουγκοσλαβική οικονομία", Πολιτικό και Οικονομικό Ισοζύγιο, Νο 15, Μάρτιος, σελ. 58-60.
 • Λ. Μαρούδας, Γ. Ριζόπουλος (1987), "Ρωγμές στην κοινωνική ασφάλεια της Γαλλίας", Πολιτικό και Οικονομικό Ισοζύγιο, Νο 21, Οκτώβριος 1987, σελ 54-56.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1994), "Διδάξτε τους Ρώσους", Manager, No 49, Φεβρουάριος, σελ. 69-71.
Έρευνες –Working Papers:
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1989), Η Οικονομική Αποδοτικότητα και ο Κοινωνικός Χαρακτήρας του Μετεπαναστατικού Καθεστώτος της Νικαράγουας, 'Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα, Α’ ΤΟΜΟΣ, σελίδες ΙΧ και 127, Β’ ΤΟΜΟΣ, σελίδες 78.
 • Λεωνίδας Μαρούδας (1994), "Επισκόπηση της Εξέλιξης των Μικτών Επιχειρήσεων στη Ρωσία: 1987 - 1993", Occasional Paper, Νο 3, Institute of International Economic Relations, Athens, 1994, σελίδες 37.
 • Κ. Λαμπρόπουλος, Λ. Μαρούδας, Γ. Μυρογιάννης και Δ. Μπιθυμήτρης (1997), "Διερεύνηση των Αναπτυξιακών, Οικονομικών και Εμπορικών Δυνατοτήτων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας και των Προοπτικών Συνεργασίας με την Ελλάδα και δευτερευόντως τις χώρες της Ε.Ε.", REMACO S.A., για το ΥΠΕΘΟ, Γ.Γ. Δ.Ο.Σ., τόμος Α’ σελ. 195 και τόμος Β’, σελ. 157.
 • Κορυφή σελίδας
Πανεπιστημιακά βοηθήματα:
 • Ν. Λίτινας, Λ. Μαρούδας, "Οι επιδράσεις των Κυριότερων Θεωρητικών Ρευμάτων της Διοικητικής Επιστήμης στο Σχεδιασμό της Οργανωτικής Δομής και την Οργανωσιακή Συμπεριφορά", Διδακτικές Σημειώσεις για το μάθημα Διοίκηση – Οργάνωση Επιχειρήσεων ΙΙ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, αναθεωρημένη έκδοση, 1998-1999, σελίδες 195.
 • L. Maroudas, E. Mastromanolis, "Erasmus - Socrates Guide", University of the Aegean, 1996 - 97, Chios, pages 34.
Βιβλιοκριτικές:
 • Νικολάι Μπουχάριν, Η Πολιτική Οικονομία του Εισοδηματία, εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 1988, Σοσιαλιστική Θεωρία και Πράξη, Νο 2, Απρίλιος 1990, σελ. 61 - 63.
 • Σωτήρη Βαλντέν, Ελλάδα και Ανατολικές χώρες 1950 - 1967: Οικονομικές Σχέσεις και Πολιτική, εκδόσεις Οδυσσέας και 'Ιδρυμα Μεσογειακών Μελετών, Αθήνα 1991, Σύγχρονα Θέματα, Νο 49, Μάϊος 1993, σελ. 131 - 133.
 • Ευάγγελος Καραφωτάκης, Οι Βαλκανικές Οικονομίες στο Πρώιμο Στάδιο Μετάβασης στην Οικονομία της Αγοράς, 1990 – 1996, Εκδ. Κριτική, Αθήνα 1999, Αγορά χωρίς Σύνορα, Vol.4, No 2, 1998, σελ.152
Κύριες Μεταφράσεις:
 • Wladimir Andreff, " Οι Ιδιωτικοποιήσεις στη Ρωσία και ο 'Ελεγχος των Επιχειρήσεων", στο Λεωνίδας Μαρούδας - Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις της Μετάβασης, Εκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Έξαντας, Αθήνα 1999, σελ. 203 - 225.
 • Xavier Richet, "Ομάδες Συμφερόντων και Προβλήματα Αναδιάρθρωσης των Ιδιωτικοποιημένων Επιχειρήσεων στη Ρωσία" στο Λεωνίδας Μαρούδας - Χαράλαμπος Τσαρδανίδης (επιμέλεια), Που βαδίζει η Ρωσία; Οικονομικές και Πολιτικές Προεκτάσεις της Μετάβασης, Εκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Έξαντας, Αθήνα 1999, σελ. 227 – 242.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΕΠΕΑΕΚ) ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • "Αναδόμηση και Εκσυγχρονισμός των Προγραμμάτων Σπουδών. Εμπλουτισμός και Εισαγωγή Καινοτόμων Μεθόδων Διδασκαλίας με τη Χρήση Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής", Προϋπολογισμός: 407.000.000, Αναπληρωτής Υπεύθυνος Έργου για το Τ.Δ.Ε.
 • "Ίδρυση Γραφείου Διασύνδεσης - Σταδιοδρομίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου", Συμμετοχή στην ερευνητική ομάδα που εκπόνησε τις μελέτες διερεύνησης της αγοράς εργασίας.
 • "AEGEAN DOLPHIN - Εκπαίδευση από Απόσταση", Προϋπολογισμός: 140.000.000, Μέλος της ερευνητικής ομάδας για την ανάπτυξη και πειραματική αξιολόγηση του πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού.
 • "Αναμόρφωση Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών", Προϋπολογισμός: 220.000.000, Μέλος της ερευνητικής ομάδας.
ΚΡΙΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (REFEREEING)

Υπό την ιδιότητά μου ως επιμελητή δύο βιβλίων, μέλους επιστημονικών και οργανωτικών επιτροπών Διεθνών Συνεδρίων και μέλους του Board of Editors της διεθνούς επιστημονικής επιθεώρησης East – West Journal of Economics and Business, έχω προβεί σε κρίση αρκετών άρθρων. Επίσης, μου έχουν αποσταλεί άρθρα προκειμένου να αποφανθώ περί της καταλληλότητας τους για δημοσίευση, από τα κατωτέρω επιστημονικά περιοδικά: Αγορά χωρίς Σύνορα, Θέσεις, East - West Series in Economics, Business, and the Environment, The Journal of Management Sciences and Regional Development.

ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στα πλαίσια της κινητικότητας διδασκόντων του προγράμματος SOCRATES, έχω διδάξει κατά τη διάρκεια πέντε ακαδημαϊκών ετών στο Universitι de Picardie, Facultι d’ Economie et de Gestion, για μία εβδομάδα θέματα στρατηγικών διεθνοποίησης και διεθνούς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, στο μάθημα "Politique gιnιrale des entreprises", niveau "avancι".
Μέλος της European Association for Comparative Economic Studies.
Associate Editor στη διεθνή επιστημονική επιθεώρηση East – West Journal of Economics and Business.

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou