Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Δημήτριος Λαγός
Δημήτριος ΛαγόςΑτομικά στοιχεία
Τηλέφωνο: + 302271035162
FAX: 302271035099, 35199
E-mail:d.lagos@aegean.gr

Σπουδές
 • Διδακτορική Διατριβή από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου με Θέμα: "Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Τουρισμού στη Περιφερειακή Ανάπτυξη", Αθήνα 1997, σελ. 368.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών (Master) στην Περιφερειακή Ανάπτυξη, από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ι.Π.Α.) του ΠΑΝΤΕΙΟΥ Πανεπιστημίου με θέμα " Η Τουριστική Κατανάλωση στη Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας: Η περίπτωση της Ζήτησης Τηλεφωνικών Υπηρεσιών", Αθήνα 1986-88, σελ. 199.
 • Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, Αθήνα, 1982-86.
 • Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.& Ε.Ε.).Τμήμα Διοίκησης των Επιχειρήσεων, Αθήνα 1972-77.
Επαγγελματική και Ερευνητική δραστηριότητα
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος (για το Παν/μιο Αιγαίου) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος HERMES "Ενδυναμώνοντας την απασχόληση, την περιφερειακή κινητικότητα και την επιχειρηματικότητα στην Νοτιανατολική Ευρώπη (Contract number 2003/076-504/17). Συντονιστής εταίρος: Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ). Πάντειον Πανεπιστήμιο.
 • Συμμετοχή στο διαβαλκανικό πανεπιστημιακό πρόγραμμα για την αναμόρφωση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στον τουρισμό. Πρόγραμμα TEMPUS JEP –17121/2002.
 • Οικονομικό στέλεχος του ΟΤΕ (από 1971- 2003). Τελευταία θέση ευθύνης: Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.
 • Συμμετοχή σε μελετητική ομάδα για την εκπόνηση μελέτης του ΕΟΤ σχετικής με την τουριστική ανάπτυξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αθήνα 2002.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση δέκα (10) μελετών ειδικών μορφών τουρισμού για λογαριασμό του χρηματοοικονομικού συμβούλου (Fugi Bank) της ΕΤΑ σχετικών με την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ΕΟΤ. Αθήνα 2001.
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Regional Inovation Strategies (RIS) για την ανάπτυξη καινοτόμων ειδικών μορφών τουρισμού στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας την περίοδο 1996-1998, στα πλαίσια του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ) του Παντείου Πανεπιστημίου.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΤΕ (Business Ρlan) 1998 - 2002.
 • Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιβαλλοντικής Έρευνας (Ε.ΔΙ.Π.Ε.). Αθήνα 1996.
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου του ΟΤΕ (Business Ρlan) 1996-2000.
 • Συμμετοχή στο Κοινοτικό Πρόγραμμα RACE REVOLVE του ΕΣΣΤΟ για την Ανάπτυξη και Χρήση των Νέων Τηλεπικοινωνιακών Τεχνολογιών στη Περιοχή της Ηπείρου. Αθήνα 1991-93.
Κορυφή σελίδας
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση
 • Δημοσιευμένα άρθρα σε διεθνή περιοδικά
  1. P. Tsartas, D. Lagos, "Critical appraisal of regional tourism development and policy in Greece". JOURNAL OF APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT, Vol. 2, No. 1, 2004, , pp 15-31.
  2. P. Tsartas, D. Lagos, P. Dionyssopoulou, "European Union Policy Framework on Culture Tourism". TOURISM TODAY, Vol. 3, Issue 1. 2003, , pp 177-189.
  3. D. Lagos, P. Papakonstantinidis, "Integrated total quality tourism management and sustainable development". JOURNAL OF HOSPITALITY & TOURISM, Vol. 1, No 1, 2003, pp 64-80.
  4. D. Lagos, P. Dionyssopoulou, "Historical summation as a component element in the formation of tourist attractions", MEDITERRANEAN, ARCHAEOLOGY & ARCHAEOMETRY, Vol. 2, No 2 / 2002, pp 69-78.
  5. D. Lagos, "Exploratory Forecasting Methodologies for Tourism Demand", EKISTICS, Vol. 66. No 394/395/396/, 1999, pp 143-154.
  6. D. Lagos, "Growth of Tourism in Greece and enviromental protection", EAST – WEST / European Environmental Resaerch. University of Crete, Dep. of Economics. EAST – WEST Series in Economics, Business and the Environment. Vol.1, 1998, No. 1, pp 105-111.

 • Δημοσιευμένα άρθρα σε ελληνικά περιοδικά
  1. 1. Δ. Λαγός, Ε. Κοντογεώργος "Η συμβολή των υποδομών στην προώθηση της ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης". ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, Τεύχος 1, 2003, σελ. 75-85.
  2. Δ. Λαγός, "Η Τουριστική Αστικοποίηση ως μια νέα μορφή χωρικής ανάπτυξης". Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 17/2001, σελ. 125-146.
  3. Δ. Λαγός, "Ο Τουρισμός ως Παράγοντας Προώθησης της Περιφερειακής Ανάπτυξης". Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 14/1998, σελ. 47-65.
  4. Δ. Λαγός, Σ. Ρομπόλης, Κ. Πατσός και Κ. Λεμπέσης. "Επιχειρησιακό σχέδιο δημιουργίας ενιαίου φορέα εκμετάλλευσης του Δικτύου Ηλεκτρικών Σιδηροδρόμων Αττικής (ΗΣΑΠ)". Δημοσίευση στα ΤΕΤΡΑΔΙΑ του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ τεύχος 14-15/1998.
  5. Δ. Λαγός, "Οι δυνατότητες και οι προοπτικές ανάπτυξης του πολιτισμικού τουρισμού στο Νομό Αρκαδίας". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τεύχος 92, 5-6/97.
  6. Δ. Λαγός, "Η Ελληνική τουριστική πολιτική και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος". ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τεύχος 82, 4-5/96.
  7. Δ. Λαγός, "Οι Οικονομικές Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης στον Ελληνικό Τουρισμό". Δημοσίευση στην Επιθεώρηση Αστικών και Περιφερειακών Μελετών ΤΟΠΟΣ. Τεύχος 9/1995, σελ. 121-146.
  Κορυφή σελίδας
Δημοσιεύσεις σε τόμους πρακτικών Διεθνών και Ελληνικών συνεδρίων με κρίση
 • Δημοσιευμένες εισηγήσεις από συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια
  1. Δ. Λαγός, "Δυνατότητες ανάπτυξης του ελληνικού Συνεδριακού Τουρισμού σε περιφερειακό επίπεδο". Εισήγηση στο "1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Συνεδριακό και Επαγγελματικό Τουρισμό" HAPCO CONGRESS (Hellenic Association Professional Congress Organizers). Αθήνα 14-15/01/2005. (Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου υπό έκδοση).
  2. D. Lagos – E. Kontogeorgos, "The seasonality of tourism in Greece and the impacts on air transport infrastructure." Presentation in the international tourism conference, (organised by Intercollege Cyprus and Leeds Metropolitan University United Kingdom). Nicosia, Cyprus, 10-11/12/2004 (forthcoming).
  3. D. Lagos, P. Christogianni, K. Pachos, "Religious Tourism as a subject of study in leisure time". Presentation in Euro –Chrie international tourism congress. Turkey, Nov. 2004 (forthcoming).
  4. D. Lagos, Theo. Thalassinos, "The historical evolution of sea tourism: A history of international yachting regarding the Greek case". Proceedings of the 4th International Congress of Maritime History. Corfu, 22-27/06/2004, International Maritime Economic History Association and Ionian University, (forthcoming).
  5. Δ. Λαγός, Γ. Οικονομάκης, Ι. Καλιγιαννάκης, Π. Μιχαηλίδης, "Περιφερειακή Διάρθρωση της Απασχόλησης στην Ελλάδα (1991-2001): Μια Εμπειρική Διερεύνηση". Πρακτικά 2ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα "Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες". Εκδοση ΤΕΙ Ηπείρου. Πρέβεζα 03-04/06/2004, σελ. 491-514.
  6. Δ. Λαγός, "Δυνατότητες αξιοποίησης των ποιοτικών μεθόδων τουριστικής έρευνας στην περιφερειακή ανάπτυξη". Πρακτικά 2ου διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με θέμα "Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες". Εκδοση ΤΕΙ Ηπείρου. Πρέβεζα 03-04/06/2004, σελ. 290 - 300.
  7. G. Panigirakis, V. Danelli – Mylonas, D. Lagos. "Marketing Management of Telematics Application in the Geek Tourism Industry". Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο The 9th EATA International Conference on Networking entities- Technolgies for the future (10/11 October 2003), University of Cyprus. (forthcoming).
  8. D. Lagos. P. Kourtis, "An integrated total quality strategy to endogenous tourism development". Εισήγηση στο διεθνές επιστημονικό συνέδριο Financial Engineering, e-Commerce, Supply Chain, and Strategic of Development που Οργάνωσαν The Journal of Optimization, European Research Studies Journal, Foreign Policy Greek Edition στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 12-14/06/2002 (forthcoming).
  9. Π. Τσάρτας, Δ. Λαγός, "Η ελληνική τουριστική πολιτική μπροστά στις διεθνείς εξελίξεις". Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ – Καβάλα 20-23/09/01). (Πρακτικά συνεδρίου υπό έκδοση).
  10. Δ. Λαγός, Ε. Σταματίου, "Η χωρική διάρθρωση των πολιτικών διαστάσεων του τουρισμού". Εισήγηση σε διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ – Καβάλα 20-23/09/01, (Πρακτικά συνεδρίου υπό έκδοση).
  11. Δ. Λαγός – Ε. Σταματίου, "Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη: Κριτική αποτίμηση των επιπτώσεων στην Ελληνική Οικονομία". Εισήγηση στο Διεθνές Συνέδριο του TEE – Heleco ’05. Αθήνα 3-5/02/05, (Πρακτικά συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή).
  12. D. Lagos, Theo. Thalassinos, "Towards the Greek integrated coastal zone management strategy within the framework of sustainable tourism development: the South Aegean region case". Δημοσίευση στα Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Sustainable Tourism Development and the Environment" που οργανώθηκε από το Aegean University, Interdepartmental Program of Post Graduate Studies in Tourism Planning, Management and Policy, (Proceeding on CD-ROM), Chios 2-5 October 2003.
  13. Κορυφή σελίδας

  14. Δ. Λαγός, Ε. Σταματίου, "Οι επιπτώσεις του τουρισμού στο δομημένο περιβάλλον της Αθήνας ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004". Εισήγηση που περιλαμβάνεται στα πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου TEE – Heleco ’03 για την τεχνολογία του περιβάλλοντος, τόμος Γ, σελ. 195-201, Αθήνα 2003.
  15. D. Lagos, "Regional Tourism Inequalities in Greece and Tourism policy Measures". Εισήγηση που περιλαμβάνεται στoν τόμο των πρακτικών του συνεδρίου με τίτλο "Culture and Regional Economic Development in Europe: Culture, Political and Social Perspectives", Edited by A. Deffner – D. Konstadakopulos – Y. Psyharis, pp 325-358. Εκδοση University of Thessaly Press. Volos 2003.
  16. P. Tsartas, D. Lagos, "Small Hotel Firms in the Tourism and Hospitality Sector of Greece". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (σε ηλεκρονική μορφή) με θέμα "Small Firms in the Tourism and Hospitality Sectors" που οργανώθηκε από το Leeds Metropolitan University στο Leeds της Αγγλίας στις 12/09/02, Leeds 2002.
  17. D. Lagos, P. Tsartas, E. Stamatiou, "Tourism policy and tourist development planning". Εισήγηση στο διεθνές συνέδριο XVI AESOP CONGRESS "Planning in Border Regions" University of Thessaly, July 10-15, 2002.
  18. G. Zacharatos, D. Lagos, "The role of information technology in the tourist development of the island regions". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (σε ηλεκρονική μορφή) με θέμα "Tourism on islands and specific destinations" που οργανώθηκε από το Aegean University, Interdepartmental Program of Post Graduate Studies in Tourism Planning, Management and Policy, Chios 2002.
  19. D. Lagos, E. Griba, "The special and alternative forms of tourism: their contribution to the development of Greek islands and special destinations". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (σε ηλεκτρονική μορφή) με θέμα "Tourism on islands and specific destinations" που οργανώθηκε από το Aegean University, Interdepartmental Program of Post Graduate Studies in Tourism Planning, Management and Policy, Chios 2002.
  20. D. Lagos, "Special Interest Tourism and Sustainable Development". Δημοσίευση στα Πρακτικά (σε ηλεκτρονική μορφή) του Παγκοσμίου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Τουρισμός και πολιτισμός στην αειφόρο ανάπτυξη" που οργανώθηκε από τον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, 19-21/5/1998.
  21. D. Lagos "Tourism and Sustainable Development at Regional Level: The case of Greek Island Regions". Proceedings of the International conference "Sustainable Development in the Islands and the Roles of Research and Higher Education". PRELUDE International, University of the Aegean et. al, Rhodes, (Proceeding on CD-ROM, 2002).
  22. Δ. Λαγός, "Τουριστική Ανάπτυξη και Δομημένο Περιβάλλον". Δημοσίευση στα Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Περιφερειακή ανάπτυξη, χωροταξία και περιβάλλον στο πλαίσιο της ενωμένης Ευρώπης" που οργανώθηκε από το Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) και το επιστημονικό περιοδικό ΤΟΠΟΣ. Έκδοση ΣΕΠ-ΤΟΠΟΣ. Αθήνα 1996, Τόμος ΙΙΙ, σελ.214-227.
  Κορυφή σελίδας

 • Δημοσιευμένες εισηγήσεις από συμμετοχές σε ελληνικά συνέδρια
  1. 1. Δ. Λαγός, Ν. Παππάς, "Ανάπτυξη δραστηριοτήτων τουρισμού περιπέτειας στην Ελλάδα". Πρακτικά Εισηγήσεων επιστημονικού συνεδρίου με θέμα "5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Διοίκησης της Ελληνικής Εταιρείας Διοίκησης Αθλητισμού". Πανεπιστήμιο Πατρών. Πάτρα 10-12/12/05, σελ. 222-228.
  2. Δ. Λαγός, Ε. Σταματίου, "Χωρικοί μετασχηματισμοί και χωροταξική οργάνωση των μικρών νησιών του ελληνικού χώρου με δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης". 7ο Πανελλήνιο Γεωγραφικό Συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρείας, Μυτιλήνη, 2004, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Πρακτικά Συνεδρίου Τόμος Ι, σελ. 545-552.
  3. Δ. Λαγός, "Ο Πειραιάς και οι προοπτικές του ως τουριστικός προορισμός". Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας Εργατικού Κέντρου Πειραιά με θέμα "Ανάπτυξη –Απασχόληση – Ανεργία", σελ. 28-35. Πειραιάς 2004.
  4. Ο. Σακελλαρίδης, Δ. Λαγός, Β. Δανέλλη, "Η συμβολή των υπηρεσιών και εφαρμογών τηλεματικής στην τουριστική ανάπτυξη των λιγότερο ευνοουμένων περιοχών της Ελλάδας". Πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου με θέμα "Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές (Less Favored Areas –LFA’s) και Στρατηγικές Ανάπτυξης: Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις και Μηχανισμοί Υποστήριξης". Παν. Αιγαίου, Μυτιλήνη 2003, (Πρακτικά σε CD-ROM).
  5. Δ. Λαγός, Π. Διονυσοπούλου, "Η εικόνα της Αθήνας ως πόλου έλξης Αστικού Τουρισμού". Πρακτικά Συνεδρίου περιοδικού ΤΟΠΟΣ και Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρωπίνου Δυναμικού Παντείου Πανεπιστημίου με τίτλο "Χώρος και Περιβάλλον: Παγκοσμιοποίηση – Διακυβέρνηση – Βιωσιμότητα". Επιμέλεια έκδοσης Π. Γετίμης – Γ. Καυκαλάς, Αθήνα 2003, σελ. 407-428.
  6. Δ. Λαγός, Δ. Λιανός, "Η Επιστημονική Προσέγγιση του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ) για την αξιολόγηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου "Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων", Αθήνα 2000, σελ. 41-51.
  7. Δ. Λαγός, "Δυνατότητες διαβαλκανικής συνεργασίας στον τομέα του Τουρισμού". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Παραμεθόριες Περιοχές - Ανάπτυξη –Δημιουργία Απασχόλησης Διασυνοριακή Συνεργασία" που οργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ). Έκδοση Σύνδεσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ), Αθήνα 1995, σελ. 355-365.
  8. Δ. Λαγός, "Η αναγκαιότητα διεπιστημονικής προσέγγισης της τουριστικής ανάπτυξης". Δημοσίευση στα Πρακτικά του 1ου Διαπανεπιστημιακού Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Η Διεπιστημονική Προσέγγιση της Ανάπτυξης" που οργανώθηκε από το ΕΜΠ. Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα 1990, σελ.446-456.
  Κορυφή σελίδας
Δημοσιεύσεις άρθρων σε διεθνής και ελληνικούς συλλογικούς τόμους
 1. Δ. Λαγός, Π. Χριστογιάννη, "Η ανάπτυξη του θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα". Τιμητικός Τόμος "Μ. Νεγρεπόντη – Δεληγιάνη". Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Πρακτικά συνεδρίου υπό έκδοση).
 2. P. Tsartas, D. Lagos, "Hotel Management and Tourism Policy in Greece: A Critical Assessment" in Tourism and Hospitality in 21est Century (Editors Mukesh Ranga, Ashish Chandra), pp 202-224, Published by Discovery Publishing House, New Delhi 2003.
 3. Δ. Λαγός, "Πρόβλεψη της τουριστικής ζήτησης με ποιοτικές μεθόδους". Επιστημονική Επετηρίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Τόμος Β, σελ. 575-588., Πειραιάς 2001.
Βιβλία - Εγχειρίδια
 1. D. Lagos, "Tourism Economics". Εκπαιδευτικό εγχειρίδιο στην Αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του προγράμματος TEMPUS, σελ. 120. Αθήνα 2005.
 2. Δ. Λαγός (επιμέλεια), "Τουρισμός και περιφερειακή ανάπτυξη: Οι επιπτώσεις των 0λυμπιακών αγώνων 2004". Πρακτικά επιστημονικής επετηρίδας Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ). Αθήνα (2003).
 3. Δ. Λαγός, Π. Λιαργκόβας, "Τουριστική Οικονομία". Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2002), (με κρίση).
 4. Δ. Λαγός (επιμέλεια), "Αξιολόγηση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων". Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων (ΣΕΠ). Αθήνα (2000).
Λοιπές δημοσιεύσεις
 1. "Το αναπτυξιακό μέλλον του Δήμου Ηραίας". Εισήγηση στο 3ο Ηραιάτικο Συνέδριο 19-8-2000. Σέρβου Ηραίας Γορτυνίας Αρκαδίας. Πρακτικά Συνεδρίου 2002, σελ. 161-171.
 2. "Η Λειτουργία του Εσωτερικού Ελέγχου στον ΟΤΕ", σελ. 28-31, Περιοδικό ΤΗΛΕ, Νο 45, 10/2001.
 3. "Τουριστική Ανάπτυξη και Προστασία Περιβάλλοντος". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τεύχος, 118, 3/96.
 4. "Προοπτικές τουριστικής ανάπτυξης του Νομού Λασιθίου". HELLENEWS 6/95.
 5. "Στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης της Δ. Μακεδονίας". Δημοσίευση στα Πρακτικά του Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα "Τουριστική Ανάπτυξη Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας", που οργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Πρακτικά Συνεδρίου, Έκδοση Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, σελ. 49-60. Γρεβενά, Ιούλιος 1994.
 6. "Δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης του Ελληνικού Τουρισμού". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τεύχος 99, 05-06/1994.
 7. "Potentiality and Growth Perspectives of the Greek Tourism" Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του London School of Economics (17- 19/11/94).
 8. "Η Συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ενοποίηση. Προϋποθέσεις και Προοπτικές". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τεύχος 90, 05-06/1993.
 9. "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά" ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τεύχος 76-77,07/1991.
 10. "Οι επενδύσεις στον ΟΤΕ και η αξιολόγηση τους". Περιοδικό ΤΗΛΕ. Τεύχος 14. 11/ 1991, σε συνεργασία με Κ. Πατσό.
 11. "Η Τιμολόγηση των Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών" ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ. Τεύχος 58-59, 07/1990, σε συνεργασία με Κ. Πατσό.
 12. "Τα Διαρθρωτικά Προβλήματα του Ελληνικού Τουρισμού" ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Τεύχος 36, 03/ 1990.
 13. "Οικονομική Κρίση και Περιβάλλον". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, Τεύχος 52, 01/ 1990.
 14. "Θεωρητικές Προσεγγίσεις στο Φαινόμενο της Ανεργίας". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, τεύχος 49, 10/ 1989.
 15. "Ο ρόλος και η σημασία του Μάρκετινγκ στον τουρισμό". Περιοδικό ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. Τεύχος 130, 9/1989.
 16. Τουρισμός και Τηλεπικοινωνίες: Η Συμβολή τους στην Εισροή Συναλλάγματος". ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, τεύχος 125, 04/1989.
 17. "Ο Ελληνικός Τουρισμός μπροστά στο 1992". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ,. Τεύχος 40, 01/1989.
 18. "Η Επενδυτική Δραστηριότητα της Τοπικής Αυτο-διοίκησης. Η Περίπτωση των Δημοσυνεταιριστικών Επιχειρήσεων". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, τεύχος 26, 11/1987, σε συνεργασία με Γ. Γεωργίου.
 19. "Δημόσιες Επιχειρήσεις και Περιφερειακή Ανάπτυξη". ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ, τεύχος 24, 09/1987.


Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou