Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ. Σωτήριος Κουκούλας
Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο:Τηλ.: 22510 36424
Fax: 22510 36409
E-mail:skouk@geo.aegean.gr

Ερευνητική/Επαγγελματική εμπειρία
 • Σεπ. 2002 – σήμερα : Λέκτορας (μέλος ΔΕΠ) του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών με έμφαση στην Ανάπτυξη Γεωγραφικών Εφαρμογών» ΦΕΚ διορ.187/26.08.02 τ.ΝΠΔΔ
 • Διδασκαλία προπτυχιακών μαθημάτων :
  1. Εισαγωγή στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
  2. Εφαρμογές Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών
  3. Εισαγωγή στην Τηλεπισκόπηση
  Διδασκαλία Μεταπτυχιακών μαθημάτων:
  1. Χωρική Ανάλυση (συνδιδασκαλία με Π. Κανάρογλου, ΜΔΕ στη Γεωγραφία και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική)
  2. Ειδικά Θέματα στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΜΔΕ στη Γεωγραφία και στην Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική)
  3. Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Διατμηματικού ΠΜΣ “Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού”)
 • Φεβ. 2002 – Αυγ. 2002: Διδάσκων (407/80) στη βαθμίδα του Λέκτορα, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • Σεπ 2001 – Δεκ 2001: Επισκέπτης Λέκτορας στο τμήμα Γεωγραφίας του Εθνικού Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας στο Κορκ (University College Cork, Ireland).
 • Ιαν 2001 – Ιαν 2002: Ερευνητής σε Μεταδιδακτορική έρευνα, Coastal Resources Centre, Cork, Ireland. Κύριος ερευνητής στο πρόγραμμα “ΓΣΠ και περιβαλλοντικά μοντέλα για παράκτιες περιοχές”. Συμμετοχή σε άλλα προγράμματα: Δημιουργία μοντέλου στο πλαίσιο των ΓΣΠ για την εντόπιση καταλλήλων περιοχών για τη χωροθέτηση μονάδας επεξεργασίας στερεών αποβλήτων (INTERREG II), Δημιουργία και εφαρμογή ενός γενικού θαλάσσιου συστήματος ανάλυσης και ερμηνείας πληροφοριών του ρανταρ SAR για τις παράκτιες περιοχές (MARSAIS), Δημιουργία, αξιολόγηση και προτυποποίηση πληροφοριών για τις ακτές του Ατλαντικού (BASIC).
 • 1994 - 1996: Στρατιωτική Θητεία
 • 1992 - 1994: Βοηθός Ερευνητού - Τμήμα Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ελαιώνες και ο πρωτογενής τομέας στην ορεινή Ελλάδα. Η δυνατότητα δορυφορικών δεδομένων του Landsat ΤΜ 5 για την εκτίμηση της επικάλυψης ελαιώνων με διαφορετική παραγωγικότητα εξετάσθηκε για νησιώτικες και ορεινές περιοχές. Τέσσερις δημοσιεύσεις παράχθηκαν με τη δική μου συμμετοχή.
  Βοηθός Ερευνητού - Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Η εξέλιξη της πόλης της Αθήνας κατά το διάστημα 1836 – 1988. Εισηγητής σε σεμινάρια Γ.Σ.Π τα οποια οργανώθηκαν από το Τμημα Κοιν. Ανθρωπολογίας.
 • 1993 - 1994: Εργάσθηκα ως σύμβουλος Γ.Σ.Π. για το Τμήμα Προγραμματισμού και Διοίκησης της ΤΕΔΚ Λέσβου, στο πρόγραμμα για τη σχεδίαση χωρικής βάσης δεδομένων της Νομαρχίας Λέσβου στο πλαίσιο των Γ.Σ.Π. (ΓΕΩ-ΛΕΣΒΟΣ v.1.0) Εισηγητής σε σεμινάρια Γ.Σ.Π τα οποια οργανώθηκαν από τη ΤΕΔΚ Λέσβου
Εκπαίδευση
 • Σεπ. 1996 - Ιαν. 2001: Διδακτορική διατριβή στη Γεωγραφία, Τμήμα Γεωγραφίας, King ' s College London – Ανάλυση της χωρικής δομής φυσικών φυλλοβόλων δασών χρησιμοποιώντας αεροφωτογραφίες υψηλής φασματικής και χωρικής διακριτικότητας και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών.
 • Σεπ. 1989 – Μαρ. 1994: Πτυχίο στο Περιβάλλον, Τμήμα Περιβαλλοντικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου (βαθμός: 8.23/10 - δεύτερος μεταξύ πτυχιούχων της σειράς).
 • Μαρ. 1993 – Ιουλ. 1993: Πανεπιστήμιο του Reading με το πρόγραμμα Erasmus (Πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Εργάσθηκα στο πρόγραμμα για την εύρεση κατάλληλων περιοχών για την εγκατάσταση γηπέδου Golf χρησιμοποιώντας Γ.Σ.Π. (Το πρόγραμμα ήταν μέρος του διδακτορικού του G . Aulakh ).
 • Σεπ. 1986 – Ιουν. 1989: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Λύκειο Σοφάδων (2 διακρίσεις επίδοσης).
 • Σεπ. 1983 – Ιουν. 1986: Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Γυμνάσιο Σοφάδων (3 διακρίσεις επίδοσης)
Κορυφή σελίδας
Άλλη Εκπαίδευση
 • Μονάδα εκπαίδευσης και εξέλιξης του προσωπικού του King ’ s College (1999). Εκπαιδευτικά Σεμινάρια: Εκπαίδευση Φροντιστή ( tutor ), Εκπαίδευση Εισηγητού, Προετοιμασία και συγγραφή προτάσεων για ερευνητικά προγράμματα, Συγγραφή επιστημονικών άρθρων.
 • Ιρλανδικό Ναυτικό (2001), Χειρισμός ταχύπλοου σκάφους (πενθήμερη εκπαίδευση).
 • Ιστιοπλοΐα ανοιχτής θαλάσσης
Εμπειρία στη χρήση Η/Υ
Windows XP, Unix, Linux (Fedora, Cygwin), OpenOffice, Photoshop, SPSS, S-Plus, R, GRASS GIS, ERDAS Imagine 8.5, ArcGis 8.3, ERMapper, C++ και Visual Basic.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Τηλεπισκόπιση, Χωρική Στατιστική, Οικολογία Τοπίου, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Χωρικά Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων, Εικονική Πραγματικότητα και ΣΓΠ, και δημιουργία Σ .Γ.Π βασιζόμενο στο διαδίκτυο.

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια
 • International Journal of Remote Sensing
 • 6ο και 7ο Πανελλήνιο συνέδριο της Ελληνικής Γεωγραφικής Εταιρίας
Χρηματοδοτούμενη Έρευνα
2005–2006, 23 μήνες: Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος με τίτλο: Παρακολούθηση και μοντελοποίηση αλλαγών χρήσεων / καλύψεων γης σε παράκτιες περιοχές με τη βοήθεια Τηλεπισκόπησης και Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Στα πλαίσια του προγράμματος Πυθαγόρας ΙΙ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2005-2008, 36 months: Επιστημονικός Υπεύθυνος του προγράμματος «Monitoring land use» Marie Curie Outgoing International Fellowships (OIF), Programme: “Structuring the European Research Area” - Call identifier: FP6-2002 Mobility-6.

Δημοσιεύσεις
 1. Σε διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά (peer-reviewed journals)
  • Koukoulas, S. and Blackburn, G.A., 2005. Mapping individual tree location, height and species in broadleaved deciduous forest using airborne LiDAR and multi-spectral remotely sensed data. International Journal of Remote Sensing, Vol. 26, No. 3, pp 431-455
  • Koukoulas, S. and Blackburn, G.A., 2004. Quantifying the spatial properties of forest canopy gaps using LiDAR imagery and GIS, International Journal of Remote Sensing, Vol. 25, No. 15, pp. 3049-3071.
  • Koukoulas S. and Blackburn G.A., 2001. Introducing new indices for accuracy evaluation of classified images representing semi-natural woodland environments, Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, Vol. 67, No. 4, pp. 499-511.
  • Loumou A., Ch. Giourga, P. Dimitrakopoulos and S. Koukoulas, 2000. Tourism Contribution to Agro-Ecosystems Conservation; The Case of Lesbos Island, Greece. Environmental Management, Vol. 26, No. 4, pp. 363-370.

 2. Σε βιβλία
  • Σ. Κουκούλας,Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, στο Μάργαρης Ν.Σ., Γεωργία και Περιβάλλον, Εκδόσεις Φιλλιπώτη. Σειρά: Άνθρωπος-Φύση 6, σελ. 117-120, Αθήνα, 1997.
  • Χρ. Γιούργα, Α. Λούμου, Ν.Σ. Μάργαρης, Μ. Θεωδορακάκης και Σ. Κουκούλας, Οι Ελαιώνες του Αιγαίου, στο Ρόκος Δ., Περιβάλλον και Επιστήμες στα τέλη του αιώνα – Προβλήματα και Προοπτικές, ΕΜΠ, Αθήνα, K . E . M .Δ I .Π. A , Εναλλακτικές Εκδόσεις. ISBN : 960-427-024-9, 1994.
  Κορυφή σελίδας
 3. Σε άλλα περιοδικά
  • Gursewak S Aulakh and Sotirios G Koukoulas, 1993, Finding new sites for golf courses using GIS, Mapping Awareness Vol. 7, No. 9, pp. 41-43.
  • Σωτήριος Γ. Κουκούλας, 1995, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Οικονομικός Ταχυδρόμος, σ.53, 3 Αυγ

 4. Σε συνέδρια
  • Gkoltsiou E., T. Terkenli, and S. Koukoulas, Identifying Changes in Tourist Coastal Landscapes Using Landscape Metrics, 42nd World Congress International Federation of Landscape Architects (IFLA), Edinburgh, 26-29 June 2005 (accepted)
  • Nicholls R., I. Brown, R. Dawson, M. Dickson, J. Hall, S. Koukoulas, M. Mokrech, S. Pearson, J. Rees, J. Richards, P. Stansby, M. Walkden, A. Watkinson, J. Zhou, An Integrated Assessment of Erosion and Flooding in North-East Norfolk, England, Coasts and Coastal People- Scenarios of change and responses, LOICZ II Inaugural Open Science Meeting, Egmod aan Zee, Netherlands, 27-29 June 2005.
  • Koukoulas, S., Nicholls, R.J., Dickson, M.E., Walkden, M.J., Hall, J.W., Pearson, S.G. (accepted) A GIS tool for analysis and interpretation of coastal erosion model outputs, 5th International Conference on Coastal Dynamics 2005 - Barcelona, Spain - 4-8 April 2005.
  • Brown I., S. Jude, S. Koukoulas, R. Nicholls, M. Dickson, M. Walkden, and A. Jones, Dynamic Simulation and Visualisation of Coastal Erosion: Past, Present and Future, GISRUK04, University of East Anglia, Norwich, 28-30 April 2004.
  • Symeonakis E., S. Koukoulas, A. Calvo, and E. Arnau, A landuse change and land degradation study in Spain and Greece using Remote Sensing and GIS, XXth International Society for Photogrammetry and Remote Sensing Congress, Istanbul, Turkey 12 - 23 July 2004.
  • A. Allen, G. Brito, P. Caetano, C. Costa, V. Cummins, J. Donnelly, C. Fernades, S. Koukoulas, V. O’Donnell, C. Robalo, D. Vendas, (Authors in alphabetical order), Procedure for the location of landfill sites using a GIS model, 9th Congress of the International Association of Engineering Geology and the Environment, Durban, South Africa, September 2002.
  • Κορυφή σελίδας

  • Allen, A. R, Brito, G., Caetano, P., Costa, C., Cummins, V.A, Donnelly, J., Fernandes, C., Koukoulas, S., O'Donnell, V.A, Robalo, C. & Vendas, D. (2002) A GIS Model for the Location of Landfill Sites in Ireland and Portugal, In: Kocasoy, G., Atabarut, T., Nuhuoglu, I. (Eds), Appropriate Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries. Proceedings ISWA 2002 World Environmental Congress, Istanbul, Turkey, Bogazici University Press, Vol 4, 2393-2398.
  • Sotirios Koukoulas & Alan Blackburn, Extraction of tree locations, species and height using LIDAR and passive optical remote sensors, NERC ARSF Workshop, British Geological Survey, Keyworth, CD-ROM, 12-13 Dec 2000.
  • Sotirios Koukoulas & Alan Blackburn, Digital Image Processing techniques evaluation for the extraction of tree crown geometry, Proceedings of the 24th Annual Conference of the Remote Sensing Society, University of Greenwich, pp. 534-542, 8-11 Sep. 1998.
  • S. Koukoulas & G.A. Blackburn, Monitoring Woodland Gap Dynamics Using High Resolution Imagery: But When Is a Gap Not a Gap? Proceedings of the 23rd Annual Conference of the Remote Sensing Society, University of Reading, pp. 147-152, 2-7 Sep. 1997.
  • Hatzopoulos J.N, C. Giourga, S. Koukoulas & N. Margaris, Land Cover Classification of Olive Trees in the Greek Islands Using Landsat -TM Image, Proceedings of the ASPRS at the International Conference in Washington D.C., Vol. 4, pp. 492-498, August 2-7,1992.
  • Γαζής Δ.E., Σ.Γ. Κουκούλας και Ι.N. Χατζόπουλος, Βαθυμετρική μελέτη της παράκτιας ζώνης της Β.Δ. Λέσβου με την χρήση δορυφορικών εικόνων του θεματικού χαρτογράφου (TM), Proceedings of the 3rd Meeting of the Technical Committee of the General Council of Fisheries for the Mediterranean of F.A.O., Θεσσαλονίκη, Ελλάδα, Οκτώβριος 7-11, 1991.

 5. Τελικές Επιστημονικές Εκθέσεις
  • Allen A. (Project Leader), G. Brito, P. Caetano, C. Costa, V. Cummins, J. Donnelly, C. Fernandes, S. Koukoulas, V. O’Donnell, C. Robalo, D. Vendas, The Development of a GIS Model for the Location of Landfill Sites in Ireland and Portugal, Final Project Report, Atlantic Area INTERREG-IIC Programme, Project ref. n.? EA-B1IRE-n? 2.15, Coastal Resources Centre, University College Cork, Cork, Ireland, 2001.
  • Αραβαντινός A. (Διευθυντής Προγράμματος), Αγγελίδης M, Σερράος K., Σαρηγιάννης Γ., Λουκαίτου - Σιδέρη A., Αντωνίου Λ., Μπόγρης E., Ρόδη A., Τριανταφύλλου B., Γιώτης A., Ψαριανός B., Θέμου M., Μοσχουρος N., Σαντιμπατάκης K., Κουκούλας Σ., Λίτσας Π., Χρήση αστικής γης και πολεοδομική νομοθεσία κατα μήκος κύριου οδικού δικτύου. Η περίπτωση της Λεωφόρου Κηφισίας, Τελική Έκθεση, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Χωροταξίας, / Τομέας Αστικού Σχεδιασμού / Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο / Σχολή Αρχιτεκονικής/ Τομέας Αστικού και Περιφερειακού Σχεδιασμού, Αθήνα, 1996.
  • Τρούμπης A.Ι. (Διευθυντής Προγράμματος), Χαντζηαντωνίου Μ., Μαζιώτης B., Δρούζα A., Mπιμπίτσος Χρ., Μανδυλάς Χρ., Σκρίμπας Γ., Κουκούλας Σ., Μελέτης της οικολογικής κατάστασης και διαχείριση του υγροβιότοπου Ντίπι Λάρισσος, Κόλπος Γέρας, Λέσβος, Τελική Έκθεση, MOΠ για το Αιγαίο Υποπρόγραμμα 5 / Υπουργείο Αιγαίου / Διεύθυνση Πρωτογενούς και Δευτερογενούς Παραγωγής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος, Μυτιλήνη, 1992.
  • Χατζόπουλος Ι.N. (Διευθυντής Προγράμματος), Γαζής Δ., Ελευθεριάδης M., Kουκούλας Σ., Χρήστου Γ., Ζήσου A., Λιακόπουλος Λ., Καρδούλας N., Παπαδόπουλος B., Κοντός E., Μαλης Π., Χάλαρης Γ., Ψηφιακή Επεξεργασία εικόνων των SPOT PAN και Landsat TM για την αναθεώρηση χαρτών γης (1:50000), Τελική Έκθεση, Υπουργείου Βιομηχανείας, Έρευνας και Τεχνολογίας / Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ), Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Τμήμα Περιβάλλοντος – Εργαστήριο Τηλεπισκόπισης., Μυτιλήνη, 1992.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou