Επιστροφή στη λίστα διδασκόντων Διδάσκοντες


» Δρ Ευάγγελος Χρήστου
Ευάγγελος Χρήστου Ατομικά στοιχεία
Τηλέφωνο.: 22710-35165
FAX: 22710-35099
E-mail:e.christou@aegean.gr
Προσωπική ιστοσελίδα:
http://www.ba.aegean.gr/e.christou

Σπουδές
 • Διδακτορικό Δίπλωμα στο Τουριστικό Μάρκετινγκ ( PhD - Doctor of Philosophy in Tourism Marketing ), University of Wales , Μεγάλη Βρετανία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ( MBA - Master in Business Administration ), University of Wales , Μεγάλη Βρετανία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Μάνατζμεντ ( PgDip – Postgraduate Diploma in Management ), University of Leicester , Μεγάλη Βρετανία.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο Μάρκετινγκ ( DipM – Postgraduate Diploma in Marketing ), Chartered Institute of Marketing , Μεγάλη Βρετανία.
 • Πιστοποιητικό Μεταπτυχιακής Επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα.
 • Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Φιλοξενίας ( BA – Bachelor of Arts in Hospitality Management ), Anglia University , Μεγάλη Βρετανία.
Μέλος επιστημονικών και ακαδημαϊκών οργανώσεων
 • AIEST - International Association of Scientific Experts in Tourism .
 • ATLAS - European Association for Tourism & Leisure Education .
 • BATER - Balkan Association for Tourism Education & Research .
 • CIM - Chartered Institute of Marketing .
 • EMAC - European Marketing Academy .
 • EuroCHRIE - European Council for Hospitality & Institutional Education .
 • EURAM - European Academy of Management .
 • HCIMA - Hotel & Catering International Management Association .
 • I-CHRIE - International Council for Hospitality & Institutional .
 • IFITT - International Federation for Information Technology and Travel & Tourism .
 • ISMM - Institute of Sales & Marketing Management .
 • MRS - Market Research Society .
 • Κορυφή σελίδας
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κρίση
 • Christou , E. (2004) The impact of trust on brand loyalty: evidence from the hospitality industry, Tourist Scientific Review, Vol.1, No.1 .
 • Christou , E. (2003) Guest loyalty likelihood in relation to hotels’ corporate image and reputation: a study of three countries in Europe, Journal of Hospitality & Leisure Marketing, Vol.10, No.4 .
 • Christou , E. & Kassianidis, P. (2003) Consumers perception and adoption of online buying for travel products , Journal of Travel & Tourism Marketing , Vol.12, No.4.
 • Christou , E. (2003) On-line buyers’ trust in a brand and the relationship with brand loyalty: the case of virtual travel agents, Tourism Today, Vol.3, No.1 .
 • Sigala, M. & Christou, E. (2003) Enhancing and complementing the instruction of tourism and hospitality courses through the use of on-line educational tools, Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol. 15, No.2/3.
 • Christou , E. (2003) Higher education for hospitality management: a Total Quality approach for excellence, Hosteur, Vol.12, No.1 .
 • Christou , E. (2002) Examining the impact of tourism destination image and reputation on visitor loyalty likelihood, Tourism Today, Vol.2, No.1 .
 • Christou , E. & Sigala, M. (2002) Conceptualising the measurement of service quality and TQM performance for hotels: the HOSTQUAL model, Acta Touristica, Vol. 14, No.2.
 • Christou , E. (2002) Revisiting competencies for hospitality management: contemporary views of the stakeholders, Journal of Hospitality & Tourism Education, Vol.14, No.1.
 • Christou , E. (2001) Exploring the definitions of service quality in tourism: a conceptual approach, The Tourism Review , Vol.56, No.2 .
 • Christou , E. (2001) The effect of ISO9000 certification on branding: a case of hotels in Greece, Tourism Today, Vol.1, No.1 .
 • Christou , E. & Eaton, J. (2000) Management competencies for graduate trainees of hospitality and tourism programs, Annals of Tourism Research, Vol.27, No.4.
 • Christou , E., Vasilevska, C., Karamanidis, I. & Marinoski, N. (2000) Strategic academic co-operation in tourism education through Tempus-Phare projects: the case of Ohrid, The Tourism Review, Vol.55, No.1.
 • Christou , E. (1999) Hospitality management education in Greece: overview and qualitative assessment, Tourism Management, Vol.20, No.6.
 • Christou , E. & Karamanidis, I. (1999) Enhancing competitiveness in the hospitality industry: revisiting Porter’s generic competitive marketing strategies in Greece, The Tourism Review, Vol.54, No1.
 • Eaton , J. & Christou, E. (1997) Hospitality management competencies for graduate trainees: the view of employment, Journal of European Business Education, Vol. 7, No.1.
 • Κορυφή σελίδας
Βιβλία
ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε. (2001) Αρχές και Φιλοσοφία Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Σχεδίων Τουριστικού Μάρκετινγκ. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.
ΧΡΗΣΤΟΥ, Ε. (1999) Έρευνα Τουριστικής Αγοράς. Αθήνα: Εκδόσεις Interbooks.

Λοιπές δημοσιεύσεις
 1. Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές: 36 άρθρα συνολικά.
 2. Διδακτικά εγχειρίδια και διδασκόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα (στα Αγγλικά): 3 συνολικά.
 3. Διδακτικά εγχειρίδια και διδασκόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα (στα Ελληνικά): 4 συνολικά
 4. Κεφάλαια βιβλίων σε συλλογικά έργα: 6 συνολικά
 5. Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο μου ( citations ): 37 συνολικά, από άλλους ερευνητές.
 6. Μέλος της συντακτικής επιτροπής 7 επιστημονικών περιοδικών με κριτές.
 7. Μέλος επιστημονικών επιτροπών 18 διαφορετικών διεθνών συνεδρίων με κριτές.
 8. Επιστημονικός υπεύθυνος 2 διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.
 9. Συμμετοχή σε 5 διεθνή ερευνητικά προγράμματα
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
 • Δημοσιεύσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές: 36 άρθρα συνολικά.
 • Διδακτικά εγχειρίδια και διδασκόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα (στα Αγγλικά): 3 συνολικά.
 • Διδακτικά εγχειρίδια και διδασκόμενα πανεπιστημιακά συγγράμματα (στα Ελληνικά): 4 συνολικά
 • Κεφάλαια βιβλίων σε συλλογικά έργα: 6 συνολικά
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou