Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Τουρισμός και Μεταφορές
Yπεύθυνος μαθήματος: κ. Παπαθεοδώρου

Περιγραφή μαθήματος
Το μάθημα εξετάζει τις μεταφορές στον τουρισμό ως προς το επιχειρησιακό περιβάλλον και τις επικρατούσες τάσεις στην αγορά. Έμφαση δίνεται στις τομείς των αερομεταφορών και των κρουαζιέρων. Το γνωστικό περιεχόμενο του μαθήματος έχει σκοπό να μεταδώσει στους φοιτητές μια σειρά θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων που θα τους βοηθήσουν στην κατανόηση του τομέα των μεταφορών και στον προσδιορισμό του ρόλου που διαδραματίζει αυτός στο πλαίσιο της τουριστικής οικονομίας και περιφερειακής ανάπτυξης. Το μάθημα αναλύει, επίσης, θέματα ισορροπίας των αγορών κάτω από διαφορετικά καθεστώτα ανταγωνισμού, ρύθμισης και απορρύθμισης. Εξετάσει εναλλακτικές επιχειρηματικές πρακτικές στο χώρο των μεταφορών του τουρισμού και παρουσιάζει διεξοδικά ζητήματα σχετιζόμενα με την κάθετη ολοκλήρωση στην τουριστική βιομηχανία. Τέλος, προτείνει σειρά πολιτικών για την αντιμετώπιση των εγειρόμενων προβλημάτων.

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται: α) σε ομαδική γραπτή εργασία και παρουσίαση αυτής με συντελεστή βαρύτητας 40% στην τελική βαθμολογία και β) σε μία γραπτή εξέταση κλειστού βιβλίου εφ’ όλης της ύλης του μαθήματος με συντελεστή βαρύτητας 60% στην τελική βαθμολογία.

Κορυφή σελίδας
Περιεχόμενα
 1. Εισαγωγή στις Τουριστικές Μεταφορές
 2. Προσφορά και Ζήτηση στις Αερομεταφορές
 3. Προσφορά και Ζήτηση στις Κρουαζιέρες και σε Λοιπές Τουριστικές Μεταφορές
 4. Λιμένες, Αερολιμένες και Λοιπές Τουριστικές Μεταφορικές Υποδομές
 5. Οι Νέες Τεχνολογίες στις Τουριστικές Μεταφορές
 6. Διοίκηση, Marketing και Διαφήμιση στις Τουριστικές Μεταφορές
 7. Ρύθμιση, Απορρύθμιση και Ανταγωνισμός στις Τουριστικές Μεταφορές
 8. Τουριστικές Μεταφορές και Περιφερειακή Οικονομική Ανάπτυξη

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 1. Cartwright R and Baird C (1999) The Development and Growth of the Cruise Industry, Oxford: Butterworth - Heinemann
 2. Doganis, R. (2005) The Airline Business (second edition). London: Routledge.
 3. Doganis, R. (2002) Flying off Course: the Economics of International Airlines (third edition). London: Routledge.
 4. Dowling, R. (ed.) (2006) Cruise Ship Tourism. Wallingford: CABI Publishing.
 5. Graham A. (2003) Managing Airports (second edition). Oxford: Butterworth – Heinemann.
 6. Hanlon, P. (2006) Global Airlines: Competition in a Transnational Industry. Oxford: Butterworth – Heinemann.
 7. Page, S. (1999) Transport for Tourism. Harlow: Thomson Learning.
 8. Papatheodorou, A. (ed) (2006) Corporate Rivalry and Market Power: Competition Issues in the Tourism Industry, London: IB Tauris.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας


Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou