Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών
Διδάσκων: Δρ Σωτήριος Κουκούλας

Σκοπός μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές, λειτουργίες και εφαρμογές των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών.

Προαπαιτούμενα
Κανένα

Γενική περιγραφή του μαθήματος
Το μάθημα αυτό έχει τρεις βασικές ενότητες:
 1. Εισαγωγή και διαχείριση δεδομένων.
 2. Οπτικοποίηση δεδομένων.
 3. Ανάλυση χωρικών δεδομένων.
Η πρώτη ενότητα συμπεριλαμβάνει βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, διόρθωση, μετασχηματισμούς δεδομένων και χρήση λογικών προτάσεων για τη διαχείριση και την εξαγωγή πληροφορίας.

Στην δεύτερη ενότητα οι φοιτητές αποκτούν βασικές γνώσεις για τη δημιουργία θεματικών χαρτών.

Στην τελευταία ενότητα οι φοιτητές εξοικειώνονται με βασικές αναλύσεις υπέρθεσης γεωγραφικών δεδομένων. Σε αυτή την ενότητα οι φοιτητές μαθαίνουν για τις εφαρμογές των ΣΓΠ σε πραγματικά προβλήματα σχεδιασμού. Συγκεκριμένα θα εργαστούν θεωρητικά και πρακτικά με την ανάλυση καταλληλότητας γης χρησιμοποιώντας δυο ή τρία ενδεικτικά κριτήρια στο πλαίσιο ενός ΣΓΠ.

Κορυφή σελίδας

Ασκήσεις / εργασία εξαμήνου
 1. Εισαγωγή χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, κωδικοποίηση / κατηγοριοποίηση δεδομένων, παρουσίαση δεδομένων σε μορφή χάρτη.
 2. Χωρική ανάλυση - καταλληλότητα γης με δυο / τρία κριτήρια.

Τρόπος Διδασκαλίας
Διαλέξεις, εργαστήρια

Τρόπος αξιολόγησης
2 Εργασίες για το 100% της αξιολόγησης.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 1. Ελληνική
  • Κουτσόπουλος Κ., 2002. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και ανάλυση χώρου, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, ISBN: 960-7530-20-9.
 2. Ξένη
  • Burrough P.A., and R.A. McDonnell, 1998, Principles of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
  • Longley P.A., M.F. Goodchild, D.J Maguire and D.W. Rhind, 2001, Geographic Information Systems and Science, John Wiley & Sons.
  • Demers, M.N, 2000, Fundamentals of Geographical Information Systems, Oxford University Press.
  • Graeme Bonham-Carter, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists: Modelling with GIS, Elsevier.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou