Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Το πολιτισμικό προϊόν στον Τουρισμό: Από την παραγωγή έως την κατανάλωσή του
Υπεύθυνη μαθήματος: Βασιλική Γαλανή-Μουτάφη

Περιγραφή του μαθήματος
Το μάθημα διαρθρώνεται γύρω από τις εξής θεματικές ενότητες:
 1. Εννοιολογήσεις και ιστορική αναδρομή
  • βασικές εννοιολογήσεις του πολιτισμού σε επιστημονικά πεδία όπως της κοινωνικής ανθρωπολογίας, της πολιτισμικής γεωγραφίας, της κοινωνιολογίας.
  • καθιέρωση (πρόσληψη) του πολιτισμού ως προϊόν.
  • σχέση πολιτισμού – τουρισμού όπως αυτή διαμορφώθηκε ιστορικά (από την εποχή της Μεγάλης Περιήγησης έως σήμερα).

 2. Πολιτιστική κληρονομιά και heritage tourism
  • οι έννοιες της κληρονομιάς (heritage), της παράδοσης και της ταυτότητας (αναλυτικές προσεγγίσεις).
  • παραγωγή της κληρονομιάς—ανακύκλωση και διαχείριση του παρελθόντος.
   ιστορικές πραγματικότητες και ζητήματα πολιτικής οικονομίας--διαδικασίες (πρότυπα) κατασκευής, ανακατασκευής και επινόησης της κοινωνικής και πολιτισμικής κληρονομιάς.
  • κατανάλωση του δομημένου περιβάλλοντος (θεωρητικές προσεγγίσεις).
   ο τουριστικός προορισμός ως καταναλωτικό "προϊόν" (business metaphor).
   οι σημασιοδοτήσεις τουριστικών θελγήτρων στο πλαίσιο της συμβολικής διαδραστικής διαδικασίας (ανθρωπολογική/κοινωνιολογική σκοπιά).

 3. Μουσεία: κοινωνικό πλαίσιο, περιεχόμενα και αμφισβητούμενες ερμηνείες
  • μνήμη, λήθη, και χρήσεις και καταχρήσεις του παρελθόντος.
  • μουσεία και εθνικοί πολιτισμοί—η σχέση εθνικισμού, αρχαιολογίας και τουρισμού.
  • η σχέση τουρισμού και μουσείων (ιστορική αναδρομή)—ταυτότητες και ετερότητες.
  • μουσειακές πρακτικές: ταξινομήσεις, υποστασιοποιήσεις και πολιτικοποίηση του πολιτισμού.
  • τα μουσεία: κεντρικός άξονας της διασύνδεσης πολιτισμικής παραγωγής και κατανάλωσης.
  • η συμβολή των μουσείων στη συγκρότηση της ‘αίσθησης του τόπου’ (sense of place).
  • αλλαγή του ρόλου των μουσείων σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης.
  Κορυφή σελίδας

 4. Τουριστικές τέχνες, ethnic τέχνες, φεστιβάλ και γαστρονομικές παραδόσεις
  • τουρισμός, τεχνουργήματα (χειροτεχνήματα) και διαδικασίες εξέλιξης των τουριστικών τεχνών.
  • χειροτεχνήματα, αυθεντικότητα και τοπική/εθνοτική ταυτότητα .
  • προϊόντα προέλευσης, τοπική γνώση και διαδικασίες εμπορευματοποίησης—η εφαρμογή της προσέγγισης της πολιτισμικής οικονομίας σε περιπτώσεις αγροτικής τουριστικής ανάπτυξης.
  • αγροτικός τουρισμός και το ζήτημα των αμφισβητούμενων εννοιολογήσεων της κοινότητας, της τοπικής ταυτότητας και της παράδοσης.
  • τοπικά φεστιβάλ και special events ως τουριστικά θέλγητρα—μια εναλλακτική προοπτική στον μαζικό τουρισμό .

 5. Πολιτιστικός τουρισμός και αειφόρος ανάπτυξη
  • αρνητικά και θετικά χαρακτηριστικά του πολιτιστικού τουρισμού.
  • η επιλογή μεταξύ ‘φυσικών’ και ‘επινοημένων’ θελγήτρων: η πολιτική διάσταση του σχεδιασμού.


Τρόπος εξέτασης
Γραπτές εξετάσεις (50%) και εργασία (50%).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 • Evans-Pritchard, Deirdre, 1993, "Ancient Art in Modern Context", Annals of Tourism Research 20(1): 9-31.
 • Cohen, Eric, 1993, "Introduction: Investigating Tourist Arts", Annals of Tourism Research 20(1): 1-.8.
 • Shenhav-Keller, Shelly, 1995, "The Jewish Pilgrim and the Purchase of a Souvenir in Israel" στο Lanfant, Allcock & Ed. Bruner (επιμ.) International Tourism: Identity and Change, σελ.143-158.
 • Richards, Greg, 1996, "Production and Consumption of European Cultural Tourism, Annals of Tourism Research 23(2), σ. 261-283.
 • Macdonald, S., 1997, "A Peoples’ Story: Heritage, Identity and Authenticity" στο C. Rojek & J. Urry (επιμ.), Τοuring Cultures: Transformation of Travel and Theory, σελ. 155-175.
 • Harrison, J., 1997, "Museums and Touristic Expectations", Annals of Tourism Research 24(1): 23-40.
 • Kirshenblatt-Gimblett, B., 1998, Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage (Part 2).
 • Getz, Donald, 1998, "Event tourism and the authenticy dilemma", στο W. F. Theobald (επιμ.), Global Tourism (2nd ed.), 409-427.
 • Long, Lucy, 1998, "Culinary Tourism: A Folkloristic Perspective on Eating and Otherness", Southern Folklore 55(3), σ. 181-204.
 • Κορυφή σελίδας

 • Bessiere, Jacinthe, 1998, "Local Development and Heritage: Traditional Food and Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas", Sociologia Ruralis 38(1), σ. 21-34.
 • Voase, Richard, 1999, "Consuming tourist sites/sights: a note on York", Leisure Studies 18(4), σ. 289-96.
 • Kneafsey, Moya, 2000, "Tourism, Place Identities and Social Relations in the European Rural Periphery", European Urban and Regional Studies 7(1), σ. 35-50.
 • De Bres, Karen & Davis, James, 2001, "Celebrating group and place identity: a case study of a new regional festival", Tourism Geographies 3(3): 326-337.
 • Graburn, N., 2001, "Learning to Consume: What is Heritage and When is it Traditional?", στο Ν. Alsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage: Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism. Routledge, σ. 68-89.
 • Νάκου, Ειρήνη, 2001, Μουσεία: Εμείς, Τα Πράγματα και ο Πολιτισμός. Εκδ. Νήσος.
 • Markwick, Marion, 2001, "Tourism and the development of handicraft production in the Maltese islands", Tourism Geographies 3(1): 29-51.
 • Oliver, Paul, 2001, "Re-Presenting and Representing the Vernacular: The Open-Air Museum", στο Ν. Αlsayyad (επιμ.), Consuming Tradition, Manufacturing Heritage:P Global Norms and Urban Forms in the Age of Tourism, σ. 191-211.
 • Ooi, Can-Seng, 2002, Cultural Tourism & Tourism Cultueres. Copenhagen Business School Press.
 • Nogues, Antonio Miguel, 2002, "Culture, Transactions, and Profitable Meanings: Tourism in Andalusia" στο Ullrich Kockel (επιμ.) Culture and Economy: Contemporary Perspectives, σελ.151-163.
 • Καυταντζόγλου, Ρωξάνη, 2003, "Λαογραφικά μουσεία", "λαϊκός πολιτισμός" και το "κοινό" των μουσείων", Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ. 33-45.
 • Σκουτέρη-Διδασκάλου, Ελεωνόρα, 2003, "Ό,τι δεν αξιώθηκα ν’ αποκτήσω τότε, αυτό κατέχω ακόμη. Για μια ανθρωπολογία της συλλογής", Εθνογραφικά, τομ. 12-13, σελ.47-79.
 • Galani-Moutafi, V., 2004, "A Regionally Distinctive Product and the Construction of Place Identity", Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research 15(1), σ. 19-38.
 • ΜcIntosh, Alison, 2004, "Tourists’ appreciation of Maori culture in New Zealand", Tourism Management 25: 1-15.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou