Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Ποσοτικές Μέθοδοι
Διδάσκων: Καθηγητής Β. Α. Αγγελής

Περίγραμμα μαθήματος
 • Εισαγωγή στη Στατιστική
 • Σύνοψη Δεδομένων: Γραφικές και Αριθμητικές Μέθοδοι
 • Εισαγωγή στη Θεωρία Πιθανοτήτων
 • Τυχαίες Μεταβλητές - Κατανομές Πιθανότητας
 • Θεωρητικές Κατανομές
 • Διαστήματα Εμπιστοσύνης
 • Έλεγχοι Υποθέσεων
 • Απλή Γραμμική Παλινδρόμηση και Συσχέτιση
 • Χρονολογικές Σειρές
 • Αριθμοδείκτες
 • Τεχνικές Δειγματοληψίας
Τρόπος εξέτασης
Τελική Εξέταση (100%).

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 1. Ελληνική
  • Aγγελής, B. Στατιστική A’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 1995.
  • Aγγελής, B. Στατιστική Β’, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 1995.
  • Aγγελής, B. Ειδικά Θέματα Ποσοτικής Ανάλυσης ΙΙ, Πανεπιστημιακές Παραδόσεις, Χίος, 1996.
  • Zαχαροπούλου, X. Στατιστική: Μέθοδοι – Εφαρμογές, Θεσσαλονίκη 1993.
  • Ιωαννίδης, Δ.Α. Στατιστικές Μέθοδοι, Τόμος Ι, Εκδόσεις Ζητη, Θεσσαλονίκη, 2001.
  • Καλαματιανού, Α. Γ. Κοινωνική Στατιστική: Μέθοδοι Μονοδιάστατης Ανάλυσης, Εκδόσεις "Το Οικονομικό", Αθήνα, 1992.
  • Kιντής, A. Σύγχρονη Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. Gutenberg, Αθήνα, 1995.
  • Λουκάς, Σ.Β., Στατιστική, Εκδόσεις Κριτική 2003.
  • Πανάρετος, I. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος Ι, Αθήνα, 1993.
  • Πανάρετος, Ι. και Ξεκαλάκη, Ε., Εισαγωγή στη Στατιστική Σκέψη, Τόμος ΙΙ, Αθήνα, 2000.
  • Τζωρτζόπουλος, Π. Θ., Λειβαδά, Α., Αριθμοδείκτες, Ασκήσεις, Αθήνα, 2003, ΟΠΑ, Τμήμα Στατιστικής.
  • Χαλικιάς, Ι. Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδ. Rosili, Αθήνα, 2001.
  • Χατζηνικολάου, Δ., Στατιστική για Οικονομολόγους, Ιωάννινα 2002.
 2. Ξένη
  • Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2002.
  • Anderson, D.R., Sweeney, D.J. and Williams., T.A. Statistics for Business and Economics, West Publishing Company, Minneapolis, 1993.
  • Berenson, M. L., Levine, D. M. and Krehbiel, D. C., Basic Business Statistics. Concepts and Applications, Prentice – Hall Inc. New Jersey 2002.
  • Levine, D.M., Berenson, M.L. and Stephan, D. Statistics for Managers, Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1999.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou