Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός
Διδάσκων: Επίκουρος Καθηγητής Ι. Σπιλάνης

Περιγραφή μαθήματος
Μέθοδοι και εργαλεία περιγραφής και ανάλυσης της τουριστικής κατάστασης μιας περιοχής υποδοχής. Εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της τουριστικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Χρήση της συστημικής προσέγγισης και των οικονομικών εργαλείων για την ανάλυση των επιπτώσεων αυτών και για τη συμβολή του τουρισμού στην ανάπτυξη της περιοχής υποδοχής.

Τρόπος εξέτασης
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την τελική εξέταση, η οποία βαθμολογείται με 50% και μία ατομική εργασία, η οποία βαθμολογείται επίσης με 50%.

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
 • APOSTOLOPOULOS Y., LOUKISSAS P., LEONTIDOU L. (2001) Mediterranean tourism: facts, of socioeconomic development and cultural change. Routledge. London.
 • BILL BRAMWELL (ed) Coastal Mass Tourism. Diversification and Sustainable Development in Southern Europe. Channel View Publications. Great Britain.
 • EC (2002) Early warning system for identifying declining tourist destinations, and preventive best practices. European Communities. Austria.
 • INSKEEP E. (1994) National and regional Tourism Planning: Methodologies and case studies, Part I. Routeledge. London.
 • IOANNIDES D., APOSTOLOPOULOS Y., SONMEZ S. (eds) (2001) Mediterranean islands and sustainable tourism development – practices, management and policies. Continuum. London.
 • KANDELAARS P. (1997) A Dynamic Simulation Model of Tourism and Environment in the Yucatan Peninsula, Interim Report, international Institute for Applied Systems, IR-97-18/ April, Austria.
 • MATHIESON A., WALL G. (1982) Tourism: economic, social and physical impacts, Longman, London.
 • SWARBROOKE J. (1999) Sustainable Tourism Management, CABI Publishing, UK.
 • ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΣΤ. (1997) Τουρισμός: οικονομικές προσεγγίσεις, Προπομπός. Αθήνα.
 • ΚΟΚΚΩΣΗΣ, Χ., ΤΣΑΡΤΑΣ, Π. (2001) Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.
 • ΚΟΜΙΛΗΣ, Π., ΒΑΓΙΟΝΗΣ, Ν. (1999), Τουριστικός Σχεδιασμός – Μέθοδοι και πρακτικές αξιολόγησης. Εκδόσεις Προπομπός.
 • ΤΣΑΡΤΑΣ Π. (επιμ.) (2000) Τουριστική Ανάπτυξη – Πολυεπιστημονικές Προσεγγίσεις. Εκδόσεις Εξάντας. Αθήνα.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou