Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Οικονομική των Τουριστικών Επιχειρήσεων
Διδάσκων: : Δρ. Θεόδωρος Α. Σταυρινούδης

Σκοπός και περιγραφή του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να συμβάλλει στην εξοικείωση των φοιτητών με τις κύριες οικονομικές λειτουργίες των τουριστικών επιχειρήσεων και τις βασικές διεργασίες που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό περιβάλλον αυτών. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού υιοθετούνται θεωρίες και έννοιες προερχόμενες τόσο από την Οικονομική Επιστήμη όσο και από την Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων.

Οι κύριες ενότητες του μαθήματος διαπραγματεύονται:
 • Τα χαρακτηριστικά και τις επιδράσεις του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος στην οργάνωση και διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Τα κύρια στοιχεία της τουριστικής προσφοράς, τις διακρίσεις τους και τους βασικούς παράγοντες της τουριστικής εξειδίκευσης.
 • Τις εσωτερικές οικονομικές παραμέτρους και τις σύγχρονες τάσεις που σχετίζονται με τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων.
 • Τις μεθόδους και τεχνικές οικονομικής διοίκησης των κυριότερων κατηγοριών τουριστικών επιχειρήσεων (ξενοδοχεία, τουριστικά γραφεία, tour operators, αεροπορικές εταιρείες κ.ά.).
Έμφαση θα δοθεί αφενός στην προσαρμογή των περιεχομένων του μαθήματος στα δεδομένα της ελληνικής τουριστικής αγοράς και των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων και αφετέρου στην, σε συνεργασία με τους φοιτητές, μελέτη και παρουσίαση ενδεικτικών περιπτώσεων (case studies).

Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση του μαθήματος θα βασιστεί σε μια εργασία - παρουσίαση (ατομική ή ομαδική) και σε μια γραπτή εξέταση. Καθένας από τους δύο τρόπους αξιολόγησης φέρει συντελεστή βαρύτητας 50% στην τελική βαθμολογία.

Ενδεικτική βιβλιογραφία
 • Bull A., (1996) The economics of travel and tourism. 2nd edition, Longan.
 • Cullen P., (1997) Economics for hospitality management. International Thomson Business Press.
 • Ioannides D., Debbage K., (ed) (1998) The economic geography of the tourist industry. A supply – side analysis. Routledge.
 • Lewis R., (1998) Cases in hospitality strategy and policy. John Wiley and sons.
 • Lundberg D., Krishnamoorthy M., Stavenga M., (1995) Tourism economics. John Wiley and sons.
 • Sinclair T., Stabler M., (2002) The economics of tourism. Routledge.
 • Tribe J., (1997) The economics of leisure and tourism. Environments, markets and impacts. Butterworth - Heinemann.
 • Yale P., (1995) The business of tour operations. Longman.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou