Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Εφαρμογές Οικονομετρικών Μοντέλων στον Τουρισμό
Διδάσκων: Ανδρέας Παπαθεοδώρου

Περιγραφή μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι να εξετάσει και να αναλύσει εφαρμοσμένα θέματα οικονομετρίας στο χώρο του τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζεται σε ανάλυση συσχέτισης, υποδείγματα ζήτησης (μίας εξίσωσης και συστημάτων τύπου AIDS), υποδείγματα χρονοσειρών (συμπεριλαμβανομένων των ARIMA) καθώς και σε ανάλυση ηδονικών τιμών (hedonic price analysis). Το μάθημα παρουσιάζει, επίσης, τα βασικά προβλήματα που παρατηρούνται κατά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων του τουριστικού τομέα. Για την κατανόηση και επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται πρότερη βασική γνώση θεωρητικής στατιστικής και οικονομετρίας.

Μέθοδος Διδασκαλίας
Τα αντικείμενα των παραπάνω ενοτήτων θα αναπτυχθούν στα πλαίσια συγκεκριμένων τουριστικών μελετών και εργασιών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Ενδείκνυται η εκμάθηση και χρήση από τους φοιτητές κατάλληλου λογισμικού (π.χ. EViews).

Τρόπος Εξέτασης
Συγγραφή και παρουσίαση εφαρμοσμένης οικονομετρικής εργασίας με αντικείμενο τον τουριστικό τομέα

Ενδεικτική Βιβλιογραφία
  • Harvey, A. C. (1993) Time Series Models. London: Harvester Wheatsheaf.
  • Lennon, J. J. (2003) Tourism Statistics: International Perspectives and Current Issues. London: Continuum
  • Song, H. and Witt, S. F. (2000) Tourism Demand Modelling and Forecasting: Modern Econometric Approaches. London: Pergamon.
Το μάθημα θα βασιστεί, επίσης στις ακόλουθες δημοσιεύσεις:
  • Papatheodorou, A. (1999) The Demand for International Tourism in the Mediterranean Region. Applied Economics, 31(5): 619-630.
  • Papatheodorou, A. (2002) Exploring Competitiveness in Mediterranean Resorts. Tourism Economics, 8(2): 133-150.
  • Papatheodorou, A. (2003) Corporate Strategies of British Tour Operators in the Mediterranean Region: An Economic Geography Approach. Tourism Geographies, 5(3): 280-304.
  • Papatheodorou, A. and Song, H. (2005) International Tourism Forecasts: A Time Series Analysis of World and Regional Data. Tourism Economics, 11(1): 11-24.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou