Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Γεωγραφία του Τουρισμού
Διδάσκουσα: Θεανώ Σ. Τερκενλή

Σκοπός και περιγραφή μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση εκ μέρους των φοιτητών/τριών μιας συνοπτικής αλλά όσο το δυνατό σφαιρικής και πολυεπίπεδης εικόνας της συγκρότησης, της δυναμικής και της λειτουργίας του τουρισμού χωρικά. Διαπραγμάτευση της σύγχρονης γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού συστήματος αλλά και ως κοινωνικού φαινομένου σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το "παγκόσμιο" ως το "τοπικό" και της διαπλοκής του με όλες τις διαστάσεις της ζωής στις κοινωνίες όπου αναπτύσσεται. Διερεύνηση αυτών των ευρύτερων και ειδικότερων γεωγραφικών εκδηλώσεων του τουριστικού φαινομένου συνθετικά, στη βάση της συσχέτισής του με τις διαδικασίες της "ανάπτυξης" και της "παγκοσμιοποίησης". Επιμέρους αναφορές σε συγκεκριμένα παραδείγματα / περιπτώσεις, που έχουν σκοπό την εξάσκηση σε ένα βασικό γεωγραφικό προσανατολισμό και μια συνολικότερη προσέγγιση του τουριστικού φαινομένου στα μεταβαλλόμενα εκάστοτε γεωγραφικά του συμφραζόμενα.

Διεξαγωγή του μαθήματος και αξιολόγιση σπουδαστών
Το μάθημα διεξάγεται με διαλέξεις, ασκήσεις στην ώρα του μαθήματος και εργασίες και η τελική βαθμολογία του μαθήματος συγκροτείται ως εξής:
 1. Εξαμηνιαίες εξετάσεις 40%
 2. Εργασία 50% (20% το προφ. τμήμα και 30% το γραπτό τμήμα)
 3. Συμμετοχή στο μάθημα 10%


Κορυφή σελίδας
Βιβλιογραφία

Yποχρεωτικά συγγράμματα
 • Williams, Stephen. 1998. Tourism Geography. London: Routledge.
 • Hall, C. M. and S. J. Page. 1999. The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space. London: Routledge. Κεφάλαια: 1-4, Σελ: 1-138.
 • Williams, Allan and Gareth Shaw. 1998. Tourism and Economic Development, in The New Europe: Economy, Society and Environment, David Pinder, ed. New York: John Wiley & Sons.
 • Williams, Allan. 1997. Tourism and Uneven Development in the Mediterranean, in The Mediterranean: Environment and Society, Russel King, Lindsay Proudfoot and Bernard Smith, eds. London: Arnold.
 • Norton, Andrew. 1996. Experiencing nature: the reproduction of environmental discourse through safari tourism in East Africa, Geoforum, Vol. 27, No 3, pp. 355-373.
 • Terkenli, Theano S. 2000. Landscapes of tourism: a cultural geographic perspective, in Tourism and the Environment: Regional, Economic,Cultural and Policy Issues, 2nd Edition, Helen Briassoulis and Jan Van Der Straaten, eds. London: Kluwer Academic Publishers.
 • Κομίλης, Παναγιώτης. 1986. Χωρική Ανάλυση του Τουρισμού. Αθήνα: ΚΕΠΕ. Κεφάλαιο Ι: σελ. 19-43.

Κορυφή σελίδας
Βοηθητικά συγγράμματα
 • Pearce, Douglas G. 1995. Tourism Today: A Geographical Analysis, 2nd Edition. New York: Longman Scientific & Technical.
 • Shaw, Gareth and Allan Williams. 1994. Critical Issues in Tourism: A Geographical Perspective, 2nd Edition. Oxford: Blackwell. Κεφάλαια: 1-9 (Σελ: 1-200).
 • Urry, John. 1995. Consuming Places. London: Routledge. Kεφάλαια: Part III (8-11), Part IV (12, 14).
 • Bond, M. E. and Jerry R. Ladman. 1980. International tourism: an instrument for Third World development, in Dialectics of Third World Development, Ingolf Vogeler and Anthony R. de Souza, eds. Montclair: Allanheld, Osmun.
 • Britton, Robert. 1980. Shortcomings of Third World Tourism, in Dialectics of Third World Devepment.
 • Perez, Louis A. Jr. 1980. Tourism Underdevelops Tropical Islands, in Dialectics of Third World Development.

Κορυφή σελίδας

Ενότητες μαθήματος
 1. Εισαγωγή σε μια γεωγραφική θεώρηση του τουρισμού
 2. Η Γεωγραφική συγκρότηση του τουριστικού φαινομένου διαχρονικά στις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές του διαστάσεις.
  1. Η σημασία μιας γεωγραφικής συγκρότησης της μελέτης του τουριστικού φαινομένου.
  2. Γεωγραφική προοπτική της ιστορικής εξέλιξης του τουρισμού.
  3. Χωρικά χαρακτηριστικά του τουρισμού.
  4. Η σχέση του τουρισμού με τη γεωγραφία της ανάπτυξης.

  Κορυφή σελίδας

 3. Γεωγραφική κατανομή της τουριστικής ζήτησης και προσφοράς τουριστικού προϊόντος

  1. Δομή και δυναμική της ζήτησης τουρισμού και διακίνησης τουριστών σε συσχετισμό με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των τουριστών. Τουριστικές ροές, τουριστικές αγορές και προσβάσεις.
  2. Χώρες προέλευσης και παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση. Διαμόρφωση κινήτρων και δυνατότητας ταξιδιού.
  3. Τουριστικό προϊόν - τουριστικοί προορισμοί. Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού στο χώρο. Εσωτερικός και τοπικός τουρισμός.
  4. Σχήματα διεθνούς τουρισμού: το τουριστικό σύστημα και η τουριστική προσφορά. Τουριστικοί πόροι και υποδομή.
  5. Τυπολογία τουριστικών περιοχών. Νησιωτικός, παράκτιος και αστικός τουρισμός. Διάρθρωση τουριστικού προϊόντος κατά περιοχή υποδοχής και προέλευσης.
  6. Οι ενδιάμεσοι του τουριστικού κυκλώματος (tour operators, airline operators, hotel operators). Ο τουρισμός στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο.

  Κορυφή σελίδας

 4. Χωρικές προσεγγίσεις και επιπτώσεις του τουρισμού

 5. Γεωγραφικές προσεγγίσεις στη μελέτη του τουρισμού: χωρική ανάλυση και τοπία τουρισμού. Οικονομικές, κοινωνικές, πολιτισμικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού στο χώρο: ένας συνολικός απολογισμός. Πολιτισμική επαφή και ανταλλαγή με τον τουρισμό και η γεωγραφική "παγκοσμιοποίηση".
  1. Θεωρίες και μοντέλα ανάπτυξης του τουρισμού στο χώρο και σε διάφορες γεωγραφικές κλίμακες.
  2. Οι χωρικές επιπτώσεις του τουρισμού στους τόπους υποδοχής: οικονομικά κόστη και οφέλη σε αντιδιαστολή προς περιβαλλοντικές, κοινωνικές και πολιτισμικές συνέπειες.
  3. Σχέσεις μεταξύ ελεύθερου χρόνου, αναψυχής και τουρισμού. Θέματα γεωγραφίας του ελεύθερου χρόνου.
  4. Τοπία τουρισμού και η οπτική κατανάλωση του περιβάλλοντος : θεωρητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας


Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou