Επιστροφή στη λίστα μαθημάτων Μαθήματα


» Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας

Διδάσκουσα: Μ. Στογιαννίδου

Περιγραφή μαθήματος
Εισαγωγή στην μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στην ανάλυση του τουριστικού φαινομένου. Σημασία και ρόλος της έρευνας στις Κοινωνικές Επιστήμες. Εναλλακτικές επιστημολογικές προσεγγίσεις. Βασικές αρχές της μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Διαδικασία ορισμού του προβλήματος της έρευνας, διαμόρφωσης του θεωρητικού πλαισίου προσέγγισης και ανάλυσης του προβλήματος και προσδιορισμού και βασικών μεταβλητών. Τεχνικές συλλογής δεδομένων. Βασικές τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Σύνθεση.

Τρόπος εξέτασης
Εργασία σε θέμα σχετικό με το μάθημα

Βιβλιογραφία
 • Λαμπίρη-Δημάκη Ι., Η Κοινωνιολογία και η Μεθοδολογία της, Αθήνα-Κομοτηνή, 1990, Σάκκουλα.
 • Javeau C., H Έρευνα με ερωτηματολόγιο, Αθήνα, 196, Τυπωθήτω.
 • Κυριαζή Ν., Η Κοινωνιολογική έρευνα, Αθήνα, 1998, Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις.
 • Φίλιας, Β. (1996) Εισαγωγή στη Μεθοδολογία και τις Τεχνικές των Κοινωνικών Ερευνών. Guttenberg: Αθήνα.
 • Γέμτος, Π. (1987) Η Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών. Τομ. Α’, Παπαζήσης, Αθήνα.
 • Δαουτόπουλος, Γ. (1994) Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών στον Αγροτικό Χώρο, Β’ έκδοση, Θεσσαλονίκη.
 • Σιάρδος, Γ. (1997) Μεθοδολογία Αγροτικής Κοινωνιολογικής Ερευνας, Εκδόσεις Ζήτη: Θεσσαλονίκη.
 • Babbie, E. (1973) Survey Research Methods. Wadsworth, Belmont, Ca.
 • Cartwright, T.J (1973) "Problems, Solutions and Strategies: A Contribution to the Theory and Practice of Planning", Journal of the American Institutte of Planners, Vol. 39: 179-187.
 • Grawitz, M. (1981) Methode des Sciences Sociales. Dalloz: Paris.
 • Patton, C. and D. Sawicki (1986) Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J.
Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα Κορυφή σελίδας

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou