Συνεργασίες


Το προσωπικό του ΕΤΕΜ αποτελείται από:
 • Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων που το γνωστικό αντικείμενο της θέσης που κατέχουν εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα του ΕΤΕΜ.
 • Μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), καθώς και μέλη του λοιπού επιστημονικού και διοικητικού προσωπικού το οποίο τοποθετείται στο εργαστήριο.
Συνεργάτες του ΕΤΕΜ, είναι:
 • Μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, εκπαιδευτικοί και εμπειρογνώμονες με ειδίκευση στον Τουρισμό των οποίων τα ερευνητικά επαγγελματικά και εκπαιδευτικά ενδιαφέροντα συμπίπτουν με τους σκοπούς και τους στόχους του ΕΤΕΜ.
Συνεργασίες με Φορείς και Οργανισμούς

Το επιστημονικό προσωπικό και οι συνεργάτες του ΕΤΕΜ, έχουν εδραιώσει επαγγελματικές και επιστημονικές συνεργασίες με πολλούς φορείς και οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με τον τουρισμό τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό.
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 • ΕΚΚΕ.
 • ΕΟΤ.
 • ΞΕΕ.
 • ΣΕΤΕ.
 • ΥΠΕΧΩΔΕ.
 • Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.
 • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο.
 • Υπουργείο Ανάπτυξης.
 • ATLAS.
 • CHRIE.
 • TTRA.
 • WLRA, Wageningen Agricultural University, Holland.
 • Fairleigh Dickinson University, USA.
 • Marseille, Aix en Provence, France.
 • University of Surrey, England.
 • University of Joensuu, Finland.

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou