Δίδακτρα-Υποτροφίες


Οι φοιτητές που επιλέγονται στο Μεταπτυχιακό του Τουρισμού επιβαρύνονται με την καταβολή διδάκτρων ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (4000 €). Α΄ δόση αρχή του α΄ εξαμήνου (1500 ευρώ), Β΄ δόση αρχή του β΄ εξαμήνου (1500 ευρώ), Γ΄ δόση στην αρχή του τρίτο εξαμήνου (1000 ευρώ)Τα δίδακτρα μπορούν να κατατεθούν σε υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στον αριθμό λογαριασμού 163/480402-35 (Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστημίου Αιγαίου).


Υποτροφίες δίνονται στους φοιτητές με την υψηλότερη επίδοση.

Επίσης οι φοιτητές που συγκεντρώνουν τα αναγκαία προσόντα μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφίες από Εθνικά και Ευρωπαϊκά ιδρύματα π.χ. ΙΚΥ, European Science Foundation, NATO ή και από ιδιωτικούς φορείς όπως από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΞΕΕ), ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οργανώσεις ξενοδόχων, κληροδοτήματα, ημιδημόσιους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Μερικά από τα ιδρύματα που χορηγούν υποτροφίες είναι τα ακόλουθα:

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
http://www.iky.gr/

Κοινοφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Ωνάσης
http://www.onassis.gr/

Κοινοφελές Ίδρυμα Μποδοσάκη
http://www.bodossaki-foundation.gr/

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
http://www.ypepth.gr/


Τραπεζικά Δάνεια
Όλες σχεδόν οι τράπεζες διαθέτουν δανειοδοτικά προγράμματα για χρηματοδότηση σπουδών (ALPHA, Εθνική, Πειραιώς, Κύπρου, ΕuroBank , Εμπορική).Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή στις ηλεκτρονικές τους διευθύνσεις: http://www.hba.gr/ ( Ένωση Ελληνικών Τραπεζών).

Επικοινωνία

Διεύθυνση
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού" Μιχαήλ Λιβανού 54
82100 ΧΙΟΣ


Γραμματεία
Μεταπτυχιακού

κα Μαρία Σταθάκου
(9:00-14:30)
Τηλέφωνο:
22710 35322-3
Fax: 22710 35399
E-mail


Αποστολή σελίδας


Στείλε τη διεύθυνση αυτής της σελίδας σε ένα φίλο
Τελευταία ανανέωση:
23 Απριλίου 2008
Καρράδειο κτίριο, Μιχαήλ Λιβανού 54, 82100 ΧΙΟΣ. Designed by Stamatis Kritikos Maintainance by Tzoanna Ioannidou