Επιτροπή Σύνδεσης (Λογότυπο)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λογότυπο)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Φιλοσοφία και Στόχοι της Επιτροπής Σύνδεσης
Η Σχολή Επιστημών της Διοίκησης στη Χίο, περιλαμβάνει το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, καθώς και δύο Μεταπτυχιακά Προγράμματα, στο Σχεδιασμό, τη Διοίκηση και την Πολιτική του Τουρισμού (Διατμηματικό) και στη Ναυτιλία και τις Επιχειρηματικές Υπηρεσίες.
Ήδη μεγάλος αριθμός πτυχιούχων της Σχολής έχει ενταχθεί στην παραγωγική διαδικασία.
Με στόχο τη δημιουργία μιας αμφίδρομης σχέσης με τον επιχειρηματικό κόσμο, ένας από τους πρώτους θεσμούς της Σχολής ήταν η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ με τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.
Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από μέλη του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού της Σχολής, φοιτητές της Σχολής και εκπροσώπους των επιχειρηματικών φορέων της χώρας.
Οι φορείς που εκπροσωπούνται είναι ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ), η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ), η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), η Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ), η Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (ΚΕΔΚΕ), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), το Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΚΕΔΕΟ), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), το Επιμελητήριο Χίου (ΕΧ), και το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ).
Η Επιτροπή Σύνδεσης, η οποία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας της Σχολής και αποσκοπεί στη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης των φοιτητών μέσω της άμεσης σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής στη διοίκηση και οργάνωση των επιχειρήσεων.

Αρχή
Περιγραφή
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία
Αρχή
Φιλοσοφία
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία

© 1999 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επιτροπή Σύνδεσης