Επιτροπή Σύνδεσης (Λογότυπο)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λογότυπο)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επικοινωνία με την Επιτροπή Σύνδεσης
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία της Επιτροπής Σύνδεσης στη Χίο:
.
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Γραφείο Σύνδεσης
Σχολή Επιστημών της Διοίκησης
Μιχάλων 8
82100 Χίος
Τηλέφωνα / fax
(0271) 35014, 35000, 35100 (τηλ)
(0271) 35099, 35199 (fax)
E-mail
kkaram@aegean.gr

Αρχή
Περιγραφή
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία
Αρχή
Φιλοσοφία
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία

© 1999 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επιτροπή Σύνδεσης