Επιτροπή Σύνδεσης (Λογότυπο)
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Λογότυπο)
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Επιτροπή Σύνδεσης με Επιχειρήσεις:
Φιλοσοφία και Στόχοι
Δραστηριότητες της Επιτροπής:
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
Διαλέξεις Στελεχών στη Σχολή
Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Οι Δραστηριότητες Αναλυτικά
Θεωρία
 και
Πράξη

Αρχή
Περιγραφή
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία
Αρχή
Φιλοσοφία
Δραστηριότητες
Ανακοινώσεις
Οργάνωση
Επικοινωνία

© 1999 Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Επιτροπή Σύνδεσης