Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Σχολής
Executive MBA Program - eMBA
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Στη Διοίκηση Επιχειρήσεων - MBA
Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Σχεδιασμός, Διοίκηση & Πολιτική του Τουρισμού"
Μεταπτυχικό Πρόγραμμα Σπουδών "Ναυτιλία, Μεταφορές & Διεθνές Εμπόριο"

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής που λειτουργούν στην Χίο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς