ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ  ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ


Το 1995 άρχισε η συλλογή λαογραφικού υλικού από την Καλλιμασιά και τα γύρω χωριά. Κάναμε τη σκέψη να αξιοποιήσουμε το υπόγειο του διδακτηρίου του Γυμνασίου, συνολικού εμβαδού 550 τ.μ. Αρχικά, με τη βοήθεια αξιόλογων συγχωριανών, στήσαμε το λουτρουβιό (ελαιοτριβείο) και το ρεμπικαριό (αποστακτήριο).

Στη συνέχεια με προαιρετικές εισφορές και χρήματα της 1ης Εδαφικής Περιφέρειας Χίου και της Νομαρχίας χτίσαμε παραδοσιακά με πέτρα και γέρματα το ατσιγγαναριό (σιδηρουργείο), το ραφείο, το παπουτσίδικο, την πρόσοψη παραδοσιακού σπιτιού και σ ένα γέρμα στήσαμε τον μπερντέ του καραγκιόζη. Επίσης στήσαμε χωράφι με καλύβι, πηγάδι και αλώνι.

Το τελικό σχέδιο προβλέπει έναν οικισμό με πλατεία, παραδοσιακό σπίτι, καφεπαντοπωλείο και χώρους για τα επαγγέλματα που υπήρχαν στα χωριά το 1930 (σαπουνάς, μεντάς, κουρέας, κρεοπώλης, πεταλωτής, καλαθάς, φαρμακοτρίφτης κ.α.) Όλα τα αντικείμενα και ο ρουχισμός είναι δωρεές συντοπιτών μας.
 
 
 

Γιάννης Κολλιάρος,
Διευθυντής του Γυμνασίου Καλλιμασιάς.