Τμήματα Σχολής Επιστημών της Διοίκησης
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Τμήμα Οικονομικής Διοίκησης Τουρισμού

Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής που λειτουργούν στη Χίο
Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης