ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

 

 

                                                                                                                                                              Χίος, 01.06.2000

                                                                                                                                                              Α.Π.: 1567

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το νεοϊδρυθέν Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, το πρώτο Πολυτεχνικό Τμήμα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, αλλά και  μακροπρόθεσμα, δέχεται εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για διδασκαλία μαθημάτων στα ακόλουθα γνωστικά πεδία ή συνδυασμό αυτών:

 

·         Χημεία

·         Φυσική Ι, ΙΙ

·         Μαθηματική Ανάλυση /Απειροστικός Λογισμός /Διαφορικές Εξισώσεις

·         Γραμμική Άλγεβρα

·         Πιθανότητες

·         Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι 

·         Στατιστική / Ανάλυση Χρονοσειρών /Σχεδίαση Πειραμάτων

·         Πληροφορική /Προγραμματισμός Η/Υ

·         Τεχνολογία Πληροφορικής

·         Μαθηματικός Προγραμματισμός

·         Στοχαστικός Προγραμματισμός

·         Συστήματα Παραγωγής με χρήση Η/Υ

·         Επιχειρησιακή Έρευνα

·         Ηλεκτρονικός Έλεγχος Βιομηχανικών Συστημάτων (CAD/CAM)

·         Προσομοίωση Συστημάτων

·         Διοίκηση & Οργάνωση Επιχειρήσεων

·         Διοίκηση & Οργάνωση Παραγωγής

·         Διοίκηση Αποθεμάτων / Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

·         Ευέλικτα Συστήματα Παραγωγής 

·         Προγραμματισμός Παραγωγής

·         Αυτοματοποιημένα Βιομηχανικά Συστήματα

·         Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων

·         Χωροταξικός Σχεδιασμός & Διαχείριση Υλικών

·         Έλεγχος Ποιότητας /Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

·         Επιχειρησιακή Στρατηγική

·         Βιομηχανικές Φυσικές Διεργασίες

·         Βιομηχανικοί Κλάδοι & Υλικά

·         Global Logistics

·         Supply Chain Management

·         Συστήματα Ελέγχου Ποιότητας 

·         Βιοτεχνολογία

·         Εργονομία

·         Εισαγωγή στη Θεωρία των Συστημάτων     

·         Χρηματοοικονομική  Διοίκηση

·         Αριθμητικές Μέθοδοι στην Χρηματοοικονομική

 

 

 

·         Λογιστική /Ελεγκτική

·         Βιομηχανική Λογιστική

·         Λογιστική Ι, ΙΙ

·         Κοστολόγηση

·         Κοστολόγηση & Επιχειρησιακές Αποφάσεις

·         Εφαρμοσμένη Οικονομική

·         Οικονομετρία

·         Οικονομική Ανάλυση (Μικροοικονομική-Μακροοικονομική)

·         Οικονομική για μηχανικούς

·         Βιομηχανική Οικονομική

·         Παράγωγα

·         Αξιολόγηση & Οικονομική Διαχείριση Κινδύνου

·         Αξιολόγηση Αξιόγραφων

·         Τεχνολογική Οικονομική

·         Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

·         Κοινωνιολογία / Εργασιακές Σχέσεις

·         Στρατηγικός Προγραμματισμός

·         Επιστήμη, Τεχνολογία & Κοινωνία

·         Δυναμικά Συστήματα

·         Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

·         Στοχαστικός Λογισμός στην Χρηματοοικονομική

·         Marketing /Marketing Υπηρεσιών /Βιομηχανικό Marketing

·         Εμπορικό Δίκαιο

·         Φιλοσοφία

·         Βιομηχανική Ψυχολογία

·         Επιχειρησιακή Επικοινωνία

·         Αγγλικά

 

Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, θα πρέπει να καταθέσουν ή να αποστείλουν, μέχρι 30 Ιουνίου 2000, στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Μιχάλων 8, 82 100, Χίος), τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

1.        Αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα γνωστικά πεδία, στα οποία θα μπορούσε να ανταποκριθεί ο ενδιαφερόμενος.

2.        Επικυρωμένα Αντίγραφα τίτλων σπουδών (σε περίπτωση τίτλων από ΑΕΙ του εξωτερικού θα πρέπει να επισυνάπτεται αναγνώριση των τίτλων από το ΔΙΚΑΤΣΑ).

3.        Εκτενές Βιογραφικό Σημείωμα.

4.        Αναλυτικό Υπόμνημα Εργασιών.

 

Οι άμεσες ανάγκες θα καλυφθούν με συμβάσεις βάσει του Π.Δ. 407/80 και θα ακολουθήσουν προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ευαγγελία Πρωΐου, τηλ. 0271-35412.

 

 

Καθηγητής Ν. Λίτινας

Αν. Πρόεδρος ΤΜΟΔ