ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις - FAQ)
Οδηγίες χρήσης υπηρεσίας Dial Up
Οδηγίες ρύθμισεις του inbox
Οδηγίες εγκατάστασης Δικτυακών Εκτυπωτών (Μιχάλειο)
Οδηγίες εγκατάστασης Δικτυακών Εκτυπωτών (ΤΜΟΔ)
Οδηγίες ρύθμισης του μεγέθους του Profile
Οδηγίες ρύθμισης του Outlook Express
Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Web Access
Διαδικασία Αλλαγής Password

Εξυπηρέτηση Χρηστών
Τηλ: +30 2271035166
e-mail: help@chios.aegean.gr