ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΙΣ

Διευκρινίσεις Α επί 6734-08-07-2014 Πρόχειρου διαγωνισμού (17/07/2014)
Προκήρυξη Προμήθειας αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών μελανιών και τονερ εκτυπωτών. Αρ. Διακήρυξης 6735_08-07-2014 (10/07/2014)
6735_08-07-2014 Διακήρυξη Προμήθειας αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών μελανιών και τονερ εκτυπωτών (10/07/2014)