Οδηγίες χρήσης της υπηρεσίας Web Access

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πηροφορίες για τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του Πανεπιστημίου Αγαίου - Σχολής Επιστημών της Διοίκησης σε οποιοδήποτε υπολογιστή με την προϋπόθεση ότι έχει πρόσβαση το Internet και υπαρχει εγκατεστημένος ο Internet Explorer ή ο Netscape Navigator.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε την συγκεκριμένη υπηρεσία πρέπει να συνδεθείτε με τη διεύθυνση http://webmail.chios.aegean.gr

Στο πεδίο Log On δηλώνετε το username σας και πατάτε enter όπως φαίνεται και στο παρακάτω παράθυρο:

Image1.jpg (97473 bytes)

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται, στο πεδίο  User Name γράφετε DOMAIN\username και όχι σκέτο το username σας, ενώ στο πεδίο Password γράφετε το password που σας έχει δωθεί.


Image2.jpg (20416 bytes)

Πατώντας το ΟΚ εμφανίζονται τα μηνύματα που έχετε. Τα νέα μηνύματα είναι έντονα και κάνοντας κλικ πάνω σε κάποιο μήνυμα εμφανίζονται τα περιεχόμενα του