Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σχολή Επιστημών της Διοίκησης

 

 

 

 

 


ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΜΟΔ

(Ενημέρωση: 14/11/2002)

 

Δικαίωμα εκτύπωσης στους εκτυπωτές του ΤΜΟΔ έχουν αυτόματα όλοι οι χρήστες του Τμήματος (φοιτητές, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό), με βάση τα περιγραφόμενα στο σχετικό πίνακα.

 

Η διαδικασία αρχικής εγκατάστασης (ή επανεγκατάστασης) των διαθέσιμων εκτυπωτών περιγράφεται στη συνέχεια:

 

Η διαδικασία αυτή αφορά όλους τους κοινόχρηστους εκτυπωτές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο Τμήμα. Δεν απαιτείται επανεγκατάσταση των εκτυπωτών αν ήδη εκτυπώνετε κανονικά. Για την εγκατάσταση ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα (Για Windows NT/2000, για 95/98 βλ. πληροφορίες στο τέλος):

 

1.      Κουμπί Start -> Run
Έναρξη -> Εκτέλεση αν έχετε ελληνική έκδοση των
Windows)

2.      Στο μικρό παράθυρο που θα ανοίξει πληκτρολογήστε “\\venetiko” χωρίς τα εισαγωγικά.

3.      Στο παράθυρο που θα ανοίξει, κάνοντας διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο του εκτυπωτή που θέλετε να εγκαταστήσετε, γίνεται αυτόματα η εγκατάσταση στον υπολογιστή σας. Αν σας ζητηθεί επιβεβαίωση απαντήστε yes (Ναι). Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές και οι επιτρεπόμενοι χρήστες είναι οι ακόλουθοι:

 

Εκτυπωτής

Είδος

Χώρος

Χρήστες

Διδάσκοντες

Διοικ. Προσωπ.

Φοιτητές

FME Computer Lab Laser Printer

Laser A4 BW

A11

NAI

(NAI)

NAI

FME Faculty Laser Printer (Shared)

Laser A4 BW

D3

NAI

(NAI)

(NAI)*

FME NOC Color Laser Printer

Color Laser A4

C9

(NAI)*

(NAI)*

(NAI)*

FME NOC Color InkJet Printer

Color InkJet A3

C9

(NAI)*

(NAI)*

(NAI)*

FME Staff Laser Printer

Laser A4 BW

C1

OXI

NAI

OXI

* Χρησιμοποιείται μόνο κατόπιν σχετικού αιτήματος


 

Χρήσιμες πληροφορίες

 

·         Υπάρχουν διαθέσιμοι προεγκατεστημένοι οδηγοί όλων των εκτυπωτών για Windows NT/2000. Ειδικά για τον εκτυπωτή «FME Faculty Laser Printer (Shared)» υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί και για Windows 95/98/Me. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εγκαταστήσετε τον οδηγό εκτυπωτή «FME_W98» με την παραπάνω διαδικασία.

·         Οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τους τοπικούς εκτυπωτές που βρίσκονται στα γραφεία των διδασκόντων, του διοικητικού προσωπικού ή σε άλλους χώρους.

·         Αν υπάρχει ανάγκη εκτύπωσης σε άλλους εκτυπωτές του Τμήματος ή εκτυπωτές άλλων Τμημάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

·         Χρήστες που ο λογαριασμός τους υπάγεται σε άλλη Μονάδα (samos, lesvos κ.λπ.) και γενικά χρήστες που ανήκουν σε άλλα Τμήματα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης ή άλλων Σχολών του Πανεπιστημίου, παρακαλούνται να επικοινωνούν εγκαίρως με την Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τις ανάγκες εκτυπώσεών τους.

·         Κατά τη χρήση του εκτυπωτή που βρίσκεται στο (κοινόχρηστο) γραφείο Α11:

o        Πριν την εκτύπωση ελέγξτε ότι υπάρχει στον εκτυπωτή επαρκής ποσότητα χαρτιού.

o        Αν χρειάζεται προσθήκη χαρτιού, ακολουθήστε τις οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο χώρο. Αν χρειάζεστε περισσότερο χαρτί (ή αν το χαρτί τελειώνει) ενημερώστε τον κ. Βαρδάκη ή τον κ. Κριτή (D11, 35400).

o        Αν ο εκτυπωτής δεν τυπώνει, αν μπλοκάρει (π.χ. από κακή τροφοδοσία χαρτιού), ή αν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα, ζητήστε τη συνδρομή της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

o        Ο συγκεκριμένος εκτυπωτής παραμένει διαρκώς ανοικτός και διαθέσιμος.

 

·         Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Περιφερειακό Τμήμα της Υπηρεσίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών στο τηλέφωνο 22710-35166 (HelpDesk Χίου, Μιχάλειο Κτίριο, Μιχάλων 8, Χίος).

 

 

Υπηρεσία Πληροφορικής και Επικοινωνιών