Οδηγίες Εγκατάστασης Δικτυακών Εκτυπωτών

Στο Μιχάλειο κτίριο υπάρχουν οι παρακάτω δικτυακοί εκτυπωτές με τα αντίστοιχα δικαιώματα εκτύπωσης ανά κατηγορία χρηστών

Εκτυπωτής

Shared Name

Τοποθεσία Χρήστες

Epson EPL 5200

EPL_5200

Κουζινάκι Μιχάλειο

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 6P

Gram_6P

Γραμματεία

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 6P

GramP_6P

Γραμματεία Προέδρου 

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 4050 Kar_4050 Υπολογιστικό Κέντρο - Καράδειος Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί Τουρισμού

HP LaserJet 6P

Kar_6P

Υπολογιστικό Κέντρο - Καράδειος

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί Τουρισμού

HP DesignJet 755CM

Kar_755

Υπολογιστικό Κέντρο - Καράδειος

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί Τουρισμού

HP LaserJet 4000

NOC

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου

HP LaserJet 4MV Oik_4MV Οικονομική Υπηρεσία Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 6P

YK_6P

Υπολογιστικό Κέντρο - Μιχάλειο

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Φοιτητές ΤΔΕ

HP LaserJet 4000

ΥΚ2_4000

Υπολογιστικό Κέντρο ΙΙ - Μιχάλειο

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί ΤΔΕ

HP Color LaserJet 4500

YK2_4500

Υπολογιστικό Κέντρο ΙΙ - Μιχάλειο

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 4000

NOC

Γραφείο ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

HP LaserJet 4000N Multi-PS Υπολογιστικό Κέντρο Multimedia

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές ΤΔΕ

HP LaserJet 4000N NOC-PS Γραφείο ΑΙΓΑΙΟ ΝΕΤ

Διδακτικό Προσωπικό
Διοικητικό Προσωπικό

Για να εγκαταστήσετε έναν από τους παραπάνω εκτυπωτές πρέπει από το Network Neighborhood να βρείτε τον server DIOCLES και κάνοντας δεξί κλικ στον εκτυπωτή που σας ενδιαφέρει να επιλέξετε το install. Μπορείτε να εγκαταστήσετε περισσότερους από έναν εκτυπωτή και να ορίσετε έναν από αυτούς σαν default.
Όταν δίνετε μια εκτύπωση αυτή πάει στον default εκτυπωτή εκτός αν ορίσετε κάποιον άλλο.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε μπορείτε να εποικοινωνήσετε με το Help Desk του κόμβου της Χίου στη διεύθυνση help@ba.aegean.gr ή στο τηλέφωνο 35166.