Οδηγίες ρύθμισης Outlook Express

Όταν τρέξετε για πρώτη φορά το Outlook Express πρέπει να κάνετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

 1. Εισαγωγή του ονόματος σας όπως αυτό θέλετε να εμφανίζεται στους παραλήπτες των e-mails σας. Καλύτερα να χρησιμοποιήσετε λατινικούς χαρακτήρες.

  Image1.jpg (24237 bytes)

 2. Στη συνέχεια πρέπει να δηλώσετε την e-mail address, που σας έχει δωθεί, στο πεδίο όπως φαίνεται παρακάτω:

  Image2.jpg (29185 bytes)

 3. Στο σημείο αυτό πρέπει να δηλώσετε τους servers που αναλαμβάνουν την αποστολή και τη λήψη των e-mails σας. Για τους χρήστες τις Χίου και στα δύο πεδία ο server είναι ο mailhost.chios.aegean.gr. Οι υπόλοιποι χρήστες θα πρέπει να συμβουλευθούν τα κατά τόπους κέντρα διαχείρισης δικτύου.

  Image3.jpg (31178 bytes)

 4. Στο σημείο αυτό βάζετε το username που σας έχει δωθεί. Μπορείτε εδώ να δηλώσετε και το password σας και επιλέγοντας το Remember Password δεν θα χρείαζεται να το γράφεται κάθε φορά που θα χρησιμοποιήτε το Outlook Express

  Image4.jpg (35618 bytes)

 5. Κάνοντας κλικ στο Finish είστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσετε το Outlook Express.

  Image5.jpg (21061 bytes)
 6. Στη συνέχεια τρέξτε το OutLook Express και από το Menu Tools επιλέγτε το Accounts... όπως φαίνεται στο παρακάτω παράθυρο:

  Image6.jpg (90109 bytes)

 7. Επιλέγτε τη κάρα του Mail κάντε κλικ στο Properties

  Image7.jpg (28330 bytes)

 8. Στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέγτε το Servers και κάντε κλικ στο My server requires authentication ώστε να το λευκό παράθυρο να πάψει να είναι κενό.

  Image8.jpg (39211 bytes)

 9. Στη συνέχεια επιλέξτε το Advanced. Εδώ αν θέλελε μπορείτε να ενεργοποιήσετε την δυνατότητα να μένουν τα mails σας στο server αφού πρώτα έρθουν στον υπολογιστή σας. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμοι για όσους χρησιμοποιούν περισσότερους από ένα υπολογιστή για να διαβάζουν τα Mails τους. Σε περίπτωση που ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή λάβετε υπόψη σας ότι κάποια στιγμή θα αναγκαστήται να σβήσετε μερικά από τα mails από το server χρησιμοποιόντας το Inbox ή μέσω του Web Access. Οδηγίες για την χρήση της υπηρεσίας αυτής μπορέιτε να βρείτε στη διεύθηνση http://www.ba.aegean.gr/Notes/WebAccess


  Image9.jpg (41579 bytes)

 

Τέλος πατώντας OK και κλείνοντας τα ανοιχτά παράθυρα είστε έποιμοι να στείλετε ή να λάβετε e-mail.

Για οποιοδήποτε πρόβλημα ή απορία έχετε μπορείτε να εποικοινωνήσετε με το Help Desk του κόμβου της Χίου στη διεύθυνση help@ba.aegean.gr ή στο τηλέφωνο 35166.