ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΩΝ 8, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ: +30 2271 035000
Fax: +30 22710-35099
E-Mail: SofB@aegean.gr

 

Δείτε το Video Παρουσίασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Αποτελεσματα Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στη Γενική Συνέλευση Σχολής και στην Κοσμητεία της ΣΕΔ


Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης