ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΩΝ 8, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ: +30 2271 035000
Fax: +30 22710-35099
E-Mail: SofB@aegean.gr

 

Δείτε το Video Παρουσίασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου


- Ορισμός Χώρου
- Ανακήρυξη Υποψηφίων

Αποτελεσματα Εκλογής Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

 


Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης