ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΜΙΧΑΛΩΝ 8, 82100 ΧΙΟΣ
ΤΗΛ: +30 2271 035000
Fax: +30 22710-35099
E-Mail: SofB@aegean.gr

 

Δείτε το Video Παρουσίασης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 

Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου
του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης  του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 


Συμβουλευτικός Σταθμός Ψυχολογικής Υποστήριξης